مقاله تحلیل شکست های سد خاکی؛ روش پایگاه داده (2009 تیلور و فرانسیس)

عنوان فارسی مقاله تحلیل شکست های سد خاکی؛ روش پایگاه داده
عنوان انگلیسی مقاله Analysis of earth dam failures: A database approach
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

ایجاد پایگاه داده

آمارهای شکست سد خاکی

ویژگی های سدهای خاکی

علل شکست سد

تحلیل چهار نوع از سدهای خاکی

سدهای خاکی همگن و منطقه بندی شده

سدهای خاکی با دیوارهای آب‌بندی

مکان‌های بالقوه در خطر

نتیجه‌گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی A dam may fail when the loading exceeds the resistance against overtopping, internal erosion, slope instability, sliding/overturning, excessive deformation etc. To investigate the causes of failures, it is necessary to study characteristics of the dams which have experienced failures. In this work, more than 1600 dam failure cases throughout the world excluding China are compiled into a database, including details of the dams, the reservoirs, the triggers and the failures. This paper focuses on failure of earth dams, which make up 66% of the failure cases in the database. A statistical analysis of the failure characteristics is conducted. According to dam zoning and corewalls, earth dams are divided into four typical categories: homogeneous earthfill dams, zoned earthfill dams, earthfill dams with corewalls, and concrete faced earthfill dams. Further analysis of the failure modes and causes of the four types of earth dams is carried out. Potential locations at risk are also described to provide the reader with a better understanding of earth dam failures.
ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

زمانی که بارگذاری روی یک سد از مقاومت آن در برابر عبور سیلاب ، فرسایش درونی، ناپایداری شیب، واژگونی یا لغزش، تغییر شکل بیش از حد و غیره فراتر باشد، ممکن است آن را دچار شکست کند. برای بررسی علل شکست، نیاز است که ویژگی سدهایی که دچار شکست شده‌اند مطالعه شوند. در این کار بیش از 1600 مورد شکست سد در سرتاسر جهان به استثناء چین در یک پایگاه داده گردآوری شده‌اند که شامل جزئیات سدها، مخازن آن‌ها، عوامل محرک و شکست‌ها می‌باشد. این مقاله بر روی شکست سدهای خاکی متمرکز است که 66 % موارد شکست در پایگاه داده را تشکیل می‌دهد. یک تحلیل آماری ویژگی‌های شکست نیز انجام‌شده است. بر اساس منطقه بندی و دیوارهای آب‌بندی (هسته) سد، سدهای خاکی به چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند: سدهای خاکی همگن، سدهای خاکی منطقه بندی شده، سدهای خاکی با دیوار آب‌بندی (هسته) و سدهای خاکی با روکش بتنی. تحلیل بیشتر در مورد حالت‌ها و علل شکست چهار نوع از سدهای خاکی نیز انجام شده است. مکان‌های با خطر بالقوه نیز توصیف شده‌اند تا درک بهتری از شکست سد خاکی برای خواننده ارائه شود.

سال انتشار 2009
ناشر تیلور و فرانسیس
مجله  Georisk
کلمات کلیدی  ایمنی سد، فاجعه، شکست، نشت، تحلیل و مدیریت خطر سیل
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و آب و سازه های هیدرولیکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید