مقاله اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و درک نتایج (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و درک نتایج
عنوان انگلیسی مقاله Adoption of management accounting innovations: Organizational culture compatibility and perceived outcomes
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. نظریه و توسعه فرضیه ها

2.1. سازگاری – ارتباطی بین فرهنگ سازمانی و نوآوری های مدیریت

2.2. بازاندیشی نقش ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در تصمیم گیری پذیرش

2.3. مدل و فرضیه

3. روش

3.1. جمع آوری داده ها

3.2. معیارها

3.3. تجزیه و تحلیل و بررسی

4. نتایج

5. بررسی

5.1. مشارکت ها

5.2. محدودیت ها

5.3. توصیاتی برای تحقیق های آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Although the introduction of a number of successful management accounting innovations over the past few decades has generated a vast amount of research, we have limited knowledge about how the diffusion of innovations is affected by the interplay between characteristics of adopters and characteristics of innovations. The study presented in this paper contributes to the literature that examines the adoption of innovations at the firm level of analysis. We develop and test an adoption model which draws on two recently introduced ideas about innovation adoption—the notion of compatibility between organizational culture and the values and beliefs embedded in innovations, and the perspective that early and late adopters might both be motivated to adopt based on expected economic and social gains and losses. In synthesising these models, we assume that a diffusing innovation that is compatible with a firm’s values and beliefs is adopted early if it is perceived as delivering adequate gains while the innovation is rejected if it is not perceived as doing so, and that a diffusing innovation that is incompatible with a firm’s values and beliefs is adopted late if it is perceived as reducing the likelihood of incurring losses while the innovation is rejected if it is perceived as not doing so. Hypotheses are generated and tested using data provided by a web-based survey of Swedish manufacturing firms on the diffusion of the balanced scorecard across those firms. In most respects, the pattern of results this study finds supports our model and assumptions.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

اگرچه با معرفی تعدادی از نوآوری های حسابداری مدیریت در طول چند دهه گذشته، موفقیتهایی در تعداد زیادی از تحقیقات ایجاد شده است، ما باید دانش محدود در مورد چگونگی انتشار نوآوری را با تاثیر متقابل بین ویژگی های پذیرندگان و ویژگی های نوآوری را تحت تاثیر قرار دهیم. مطالعه ی این مقاله مروری بر ادبیات تحقیق که به بررسی پذیرش نوآوری در سطح آنالیز و تجزیه و تحلیل شرکت را شامل می شود. ما یک مدل پذیرش (بکارگیری) که براساس دو ایده تازه معرفی شده در مورد اتخاذ نوآوری – مفهوم سازگاری بین فرهنگ سازمانی و ارزشها و اعتقادات تعبیه در نوآوری و چشم اندازی که در اوایل و اواخر پذیرندگان ممکن است هر دوی آنها انگیزه ای برای اتخاذ براساس آنچه از سود و زیان اقتصادی و اجتماعی انتظار می رود را توسعه داده و تست کرده ایم. در ترکیب این مدل، فرض کرده ایم که یک نوآوری منتشر شده است که سازگار با ارزشها و اعتقادات یک شرکت می باشد در اوایل اگر آن را بعنوان دستاوردی مناسب ارائه دهیم در حالیکه نوآوری رد شده باشد این کار غیرقابل درک می باشد، و اگر یک نوآوری انتشار داده شود که با ارزشها و اعتقادات یک شرکت ناسازگار باشد و در آخر مورد پذیرش قرار گیرد و بخاطر کاهش احتمال زیان آن اتخاذ شود در حالیکه نوآوری بودن را رد کند تا زمانیکه درک نشده باشد انجام نمی دهند. فرضیه ها و آزمایشهای براساس استفاده از داده های ارائه شده توسط یک بررسی مبتنی بر وب از شرکتهای تولیدی سوئدی با انتشار کارتهای امتیازی متوازن بین کسانی که در سراسر کشور شرکت دارند صورت گرفته است و در اکثر جهت، الگوی نتایج این مطالعه از مدل و فرضیات استفاده شده ی ما، حمایت می کنند.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  تحقیقات حسابداری مدیریت – Management Accounting Research
کلمات کلیدی  نوآوری های حسابداری مدیریت، انتشار، پذیرش، فرهنگ سازمانی، کارت امتیازی متوازن، تئوری نهادی جدید
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16
تعداد صفحات ترجمه مقاله 40
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مدیریت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید