مقاله نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl (سال 2002 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله مطالعات روشهای آغازین و نظریه AIM بر روی میزان قدرت پیوند هیدروژنی کمپلکسهای R-CòN…HF و R-CòN…HCl
عنوان انگلیسی مقاله Ab initio and AIM studies on measures of hydrogen bonding strength—R–CxN· · ·HF and R–CxN· · ·HCl complexes
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2.جزئیات محاسبه

3.نتایج و بحث

4.نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The R–CxN· · ·H–X (R ¼ H, F, Li, CH3, CH2F, CHF2, CF3, NO2, NH2, BH2, OH; X = F, Cl) complexes are considered here as the simple sample for the consideration of different measures of H-bond strength. MP2/6-311þþGpp level of theory is applied for an optimisation of geometries of complexes and monomers. Measures of H-bond strength based on geometrical and topological parameters of H–X proton donating bond and on parameters of H· · ·N distance are analysed. Additionally the factor analysis is applied to confirm correlations found between H-bond energy and investigated measures. q 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

کمپلکسهایRCòN…HX (R=H,F,Li,CH3,CH2F,CHF2,CF3,NO2,NH2,BH2,OH X=F,Cl) در این مقاله بعنوان نمونه کمپلکسهای انتخاب شده ساده ای برای بررسی میزان اختلاف در قدرت پیوند هیدروژنی آنها، مورد مطالعه قرار گرفته اند. سطح نظری MP2/6-311++G** جهت بهینه سازی ساختار کمپلکسها و منومرها مورد استفاده قرار گرفته است. میزان قدرت پیوند هیدروژنی که براساس پارامترهای ساختاری و توپولوژیکی پیوند دهندۀ پروتون و پارامترهایی مانند طول پیوندی H…N اندازه گیری میشود، برای کمپلکسهای مورد نظر در این مقاله، مطالعه و بررسی میگردد. بعلاوۀ اینکه، این آنالیزها برای تایید وجود همبستگی بین انرژی پیوند هیدروژنی و پارامترهای اندازه گیری شده بکار میروند.

سال انتشار 2002
ناشر الزویر
مجله  مجله ساختار مولکولی – Journal of Molecular Structure
کلمات کلیدی   نقاط بحرانی پیوند، پیوند هیدروژنی، اتم ها در مولکول ها
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی آلی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید