مقاله یک مجموعه پرایمر جدید در یک ژن SRY برای تعیین جنسیت (2006 الزویر)

عنوان فارسی مقاله یک مجموعه پرایمر جدید در یک ژن SRY برای تعیین جنسیت
عنوان انگلیسی مقاله A new primer set in a SRY gene for sex identification
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

3. نتایج و بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Determination of sex using the amelogenin sex test has been routinely performed in forensic casework, prenatal diagnosis and DNA data basing. However, the test does not appear to be entirely reliable. We designed a new pair of primers that target a section of the SRY gene resulting in 96-bp male-specific PCR fragment that can be coamplified with multiplex STR kits which assures unambiguous and quick gender identification. The applicability and specificity of the primers were confirmed with DNA from DAM sample.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

تعیین جنسیت با استفاده از تست جنسیت آمیلوژنین به صورت روتین در پرونده های قضایی، تشخیص پیش از تولد، و داده پایگاه DNA اجرا می شود. به هرحال، به نظر نمی رسد که این تست کاملا موثق باشد. ما یک جفت جدید از پرایمرها را طراحی کردیم که یک بخشی از ژن SRY را هدف می گیرند که منجر به ایجاد یک قطعه ی PCR اختصاصی جنس مذکر 96 جفت بازی می شود که می تواند با کیت های STR مرکب هم تکثیر شود که شناسایی سریع و غیرمبهم جنس را تضمین می کند. قابلیت کاربرد و اختصاصیت پرایمرها با DNA گرفته شده از نمونه ی DAM تایید شد.

سال انتشار 2006
ناشر الزویر
مجله  سری کنگره های بین المللی – International Congress Series
کلمات کلیدی  تعیین جنسیت، آمیلوژنین، DAM، SRY، کیت STR مرکب
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3
تعداد صفحات ترجمه مقاله 4
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش ژنتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید