مقاله یک مسیر ترشحی بالقوه جدید برای پروتئین های نوترکیب در باسیلوس سوبتیلیس (2015 BMC)

 

 

عنوان فارسی مقاله یک مسیر ترشحی بالقوه جدید برای پروتئین های نوترکیب در باسیلوس سوبتیلیس
عنوان انگلیسی مقاله A new potential secretion pathway for recombinant proteins in Bacillus subtilis
فهرست مطالب چکیده

پیش زمینه

نتایج

ترشح Nsp با ساختار نامنظم توسط پروتئین های ترشحی از مسیر غیر کلاسیک

موقعیت یابی ترکیب PhoA و پروتئین های ترشحی از مسیر غیر کلاسیک

موقعیت یابی ترکیب BgaB و پروتئین های ترشحی از مسیر غیر کلاسیک

بحث

نتیجه گیری

روش کار

سویه های باکتریایی، پلاسمیدها و شرایط رشد

ساخت پلاسمید

ترانسفورماسیون DNA

الکتروفورز ژل و وسترن بلاتینگ

ارزیابی های آنزیمی

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Background: Secretion of cytoplasmic expressed proteins into growth media has significant advantages. Due to the lack of an outer membrane, Bacillus subtilis is considered as a desirable ‘cell factory’ for the secretion of recombinant proteins. However, bottlenecks in the classical pathway for the secretion of recombinant proteins limit its use on a wide scale. In this study, we attempted to use four typical non-classically secreted proteins as signals to export three recombinant model proteins to the culture medium. Results: All four non-classically secreted proteins can direct the export of the intrinsically disordered nucleoskeletallike protein (Nsp). Two of them can guide the secretion of alkaline phosphatase (PhoA). One can lead the secretion of the thermostable β-galactosidase BgaB, which cannot be secreted with the aid of typical Sec-dependent signal peptides. Conclusion: Our results show that the non-classically secreted proteins lead the recombinant proteins to the culture medium, and thus non-classical protein secretion pathways can be exploited as a novel secretion pathway for recombinant proteins

نمونه ترجمه فارسی چکیده

پیش زمینه: ترشح پروتئین های بیان شده سیتوپلاسمی در محیط کشت فواید مهمی دارد. به دلیل فقدان غشا خارجی، باسیلوس سوبتیلیس به عنوان کارخانه سلولی دلخواه برای ترشح پروتئین های نوترکیب در نظر گرفته شده است. اگرچه، در مسیر کلاسیک برای ترشح پروتئین ها تنگناهایی وجود دارد که استفاده از آن به طور وسیع را محدود می کند. در این مطالعه، ما تلاش کردیم از چهار پروتئین ترشحی از مسیر غیر کلاسیک به عنوان سیگنال هایی برای انتقال سه پروتئین به محیط کشت استفاده کنیم.

نتایج: همه چهار پروتئین ترشحی از مسیر غیر کلاسیک می توانند خروج پروتئین مشابه اسکلت هسته با اختلال ذاتی(Nsp) را هدایت کنند. دو مورد از آنها توانایی هدایت آلکالین فسفاتاز(PhoA) را دارند. فقط یکی از آنها می تواند ترشح بتا گالاکتوزیداز مقاوم به حرارت (BgaB) را هدایت کند، که توانایی انتقال توسط پپتید سیگنالی وابسته به Sec را ندارد.

نتیجه گیری: نتایج ما نشان می¬دهد که پروتئین های ترشحی از مسیر غیر کلاسیک سبب هدایت پروتئین های نوترکیگب به محیط کشت می¬شود و بنابراین مسیر ترشح غیر کلاسیک پروتئین می تواند به عنوان مسیر ترشحی جدید برای پروتئین های نوترکیب استفاده شود.

سال انتشار 2015
ناشر BMC
مجله  کارخانه های سلول میکروبی – Microbial Cell Factories
کلمات کلیدی  مسیر ترشح غیر کلاسیک، ترشح پروتئین نوترکیب، بیان ترشحی، باسیلوس سوبتیلیس
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید