مقاله یک چارچوب مستقل برای جست و جوی EHR توزیعی کنترل شده ( از نظر واژگان) برای شناسایی منسجم بیمار در تحقیقات بالینی (2012 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله یک چارچوب مستقل برای جست و جوی EHR توزیعی کنترل شده ( از نظر واژگان) برای شناسایی منسجم بیمار در تحقیقات بالینی
عنوان انگلیسی مقاله A Loosely Coupled Framework for Terminology Controlled Distributed EHR Search for Patient Cohort Identification in Clinical Research
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

1- کارهای مرتبط

2- چارچوب جست و جوی مستقل

2-1 معماری مفهومی

2-2 سرویس واژگان رایج

2-3 مدل معیار جست و جوی انتزاعی

2-4 ترجمه جست و جوی محلی

3-بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract.

Heterogeneous data models and coding schemes for electronic health records present challenges for automated search across distributed data sources. This paper describes a loosely coupled software framework based on the terminology controlled approach to enable the interoperation between the search interface and heterogeneous data sources. Software components interoperate via common terminology service and abstract criteria model so as to promote component reuse and incremental system evolution.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مدل های داده های ناهمگن و طرح های کدگذاری برای پرونده های سلامت الکترونیک چالش هایی را برای جست و جوی خودکار در منابع داده های توزیعی ایجاد می کنند. این مقاله به توصیف یک چارچوب نرم افزار مستقل مبتنی بر رویکرد کنترل شده واژگان برای پشتیبانی از تعامل پذیری بین رابط جست و جو و منابع داده های ناهمگن می پردازد. اجزای نرم افزار از طریق سرویس واژگان متداول و مدل معیار های انتزاعی برای بهبود استفاده مجدد از اجزاء و تکامل سیستم افزایشی، با هم تعامل می کنند.

سال انتشار 2012
ناشر Ncbi
مجله  مطالعات در فن انفورماتیک و فناوری های سلامت – Studies in Health Technology and Informatics
کلمات کلیدی  جست و جوی پرونده سلامت الکترونیک، اصطلاحات و واژگان کنترل شده، چارچوب مستقل، شناسایی بیمار
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 6
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش انفورماتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید