مقاله الگوریتم هیبریدی مرکب از الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتیک برای ترکیب پویای وب سرویس (2014 Benthamopen)

عنوان فارسی مقاله الگوریتم هیبریدی مرکب از الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتیک برای ترکیب پویای وب سرویس
عنوان انگلیسی مقاله A Hybrid Algorithm Combining Ant Colony Algorithm and Genetic Algorithm for Dynamic Web Service Composition
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مدل ترکیب سرویس و شرح مسئله

1. 2 مدل ترکیب سرویس

2. 2 مشخصه های QoS وب سرویس

3. 2 مقدار مطلوبیت QoS کاربر

4. 2 قواعدتجمعی QoS سرویس مرکب

5. 2 شرح مسئله ترکیب سرویس

3. طراحی الگوریتم هیبریدی HA_ACAGA

1. 3 الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته در HA_ACAGA

2. 3 الگوریتم ژنتیک بهبود یافته در HA_ACAGA

3. 3 طراحی الگوریتم HA_ACAGA

4. نتایج و تجزیه و تحلیل آزمایش

1. 4 مجموعه داده های شبیه سازی

2. 4 مقایسه زمان محاسبه

3. 4 مقایسه مقدار مطلوبیت QoS

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Growing numbers of web services that offer identical functionality but differ in non-functional properties are emerging on the network, to the need to select them to form a composite service to meet user’s requirements has become one research hotspot. Web service selection methods are an attempt to to find optimal solutions for users. However, because each user’s personal preference is different and web services are massive and dynamic, it is hard to find optimal solution. Therefore, a Hybrid Algorithm combining Ant Colony Algorithm and Genetic Algorithm for web service composition is proposed in this paper. The global optimization problem in web service composition is firstly transformed to the problem of finding an optimal path in the weighted directed acyclic graph with certain QoS (Quality of Service) constrains. And then an improved ant colony algorithm and an improved genetic algorithm are used alternately in the hybrid algorithm. Improved ant colony algorithm is used to achieve the non-dominated solution sets. Using the sets as the initial population sets, improved genetic algorithm is performed to assist ant colony algorithm to obtain the optimal solution. Experimental results demonstrate the validity and efficiency of the proposed algorithm.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

تعداد رو به رشدی از وب سرویس ها که تابعیت یکسان عرضه می کنند اما از لحاظ خصوصیات غیر تابعی باهم تفاوت دارند، روی شبکه ظهور می کنند،به همین خاطر نیاز به انتخاب آنها برای تشکیل سرویسهای مرکب جهت تامین نیازهای کاربر به یک نقطه داغ تحقیق تبدیل شده است. روشهای انتخاب وب سرویس ها تلاش می کنند راه حل های بهینه برای کاربران بیابند. اما از آنجایی که رجحان شخصی هر کاربر تفاوت دارد و وب سرویس ها انبوه و پویا هستند، در نتیجه یافتن راه حل بهینه سخت و دشوار می باشد. بنابراین، در این مقاله الگوریتم هیبریدی مرکب از الگوریتم کلونی مورچگان و الگوریتم ژنتیک برای ترکیب وب سرویس، پیشنهاد شده است. مسئله بهینه سازی کلی در ترکیب وب سرویس ابتدا به مسئله یافتن یک مسیر بهینه در گراف جهت دار غیر مدور وزندار با محدودیت های خاص QoS (کیفیت خدمات) تبدیل گردید. و سپس از یک الگوریتم کلونی مورچگان و یک الگوریتم ژنتیک بهبود یافته متناوباً در الگوریتم هیبریدی استفاده گردید. از الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته برای دستیابی به مجموعه راه حل های غیر غالب استفاده می شود. با استفاده از مجموعه ها به عنوان مجموعه های جمعیت اولیه، برای کمک به الگوریتم کلونی مورچگان جهت دستیابی به راه حل بهینه، الگوریتم ژنتیک بهبودیافته اجرا می شود. نتایج آزمایش، اعتبار و کارایی الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.

سال انتشار 2014
ناشر Benthamopen
مجله  مجله باز سیبرنتیک و همستی – The Open Cybernetics & Systemics Journal
کلمات کلیدی  الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم ژنتیک، مقدار مطلوبیت QoS، ترکیب سرویس (خدمات)
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
مناسب برای گرایش مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، اینترنت و شبکه های گسترده، شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید