مقاله تفسیری بیشتر از آژانس های رابطه ای سیستم های اطلاعاتی: یک یادداشت تحقیقاتی (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تفسیری بیشتر از آژانس های رابطه ای سیستم های اطلاعاتی: یک یادداشت تحقیقاتی
عنوان انگلیسی مقاله A further interpretation of the relational agency of information systems: A research note
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

2. تفسیری بیشتر از نظر رابطه ای آژانس و مفاهیم برای تحقیقات AIS

2.1. آژانس چنانکه در ادبیات موجود تئوریزه شده است

2.2. یک دید رابطه ای از آژانس

2.2.1. رویکرد اجتماعی‌مادی به رابطه ای

2.2.2. تفسیر مجددی از دید رابطه ای IS

3. بازتابی در مدل های تحقیقات قبلی AIS

3.1. مطالعات طراحی

3.2. مدل های انتشار

4. مفهوم روش شناختی از یک دید رابطه ای از آژانس

5. بحث و نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper proposes a reinterpretation of the agency of information system (IS) as relational. It explores how the agency of IS has been articulated in the extant stream of accounting information system (AIS) research and explains how a relational view of agency can enhance our understanding of IS in its organizational context. This reinterpretation highlights the limitation of viewing IS as technology (technocentric view) with predefined functionality and predictable effects. Attention is also shifted away from an anthropocentric conceptualization of IS; where the technology is seen as a tool and agency is attributed only to humans. We argue in the paper that both the technocentric and anthropocentric views of IS limit what can be learned about the agency of IS. Drawing on actor-network theory (ANT), this study conceptualizes IS as a relational network and proposes a relational view of the agency of IS. This relational view suggests that the social and material entities that make up IS have no absolute essence when viewed in isolation; rather, their collective force defines the agency of IS. The implications of the relational view of agency for AIS research are also highlighted.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله تفسیر مجددی از آژانس سیستم اطلاعات (IS) با عنوان (آژانس) رابطه ای طرح می کند. و به این امر می پردازد که چگونه آژانس IS در جریان موجود از تحقیقات سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) بیان شده است و توضیح می دهد که چگونه یک نگاه رابطه ای به سازمان می تواند درک ما را از IS در زمینه سازمانی آن بالا ببرد. این تفسیر مجدد، محدودیت مشاهده IS به عنوان فن آوری (دید تکنو محور ) با قابلیت های از پیش تعریف شده و اثرات قابل پیش بینی را برجسته میکند. توجه کنید که این امر از مفهوم انسان محورانه IS تغییر مسیر داده است. که در آن تکنولوژی به عنوان یک ابزار دیده می شود و آژانس، فقط به انسان نسبت داده شده است. در این مقاله استدلال میکنیم که هر دو دیدگاه تکنو محور و انسانمدار IS آنچه می توان در مورد آژانس IS آموخت را محدود می کنند. با نزدیک شدن به (با ترسیم) نظریه کنشگر شبکه (ANT)، این مطالعه، IS را به عنوان یک شبکه ارتباطی تصور کرده و یک نگاه رابطه ای از آژانس IS طرح میکند. این نگاه رابطه ای نشان می دهد که نهادهای اجتماعی و مادی که IS را تشکیل می دهند، هنگامیکه بصورت مجزا مشاهده شدند هیچ ماهیت مطلق ندارند؛ بلکه، نیروی جمعی آنها این آژانس IS را تعریف می کند. مفاهیم دید رابطه ای آژانس تحقیقات AIS نیز برجسته شده است.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی سیستم های اطلاعات حسابداری – International Journal of Accounting Information Systems
کلمات کلیدی   نظریه کنشگر شبکه، آژانس IS، AIS، دید انسان محورانه، رویکرد اجرایی، دید رابطه‌ای، اجتماعی مادی ، دید تکنو محور
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید