مقاله مدل هزینه و سرعت برای مسیریاب های سوراخ کرم k-ary n-cube (سال 1998 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدل هزینه و سرعت برای مسیریاب های سوراخ کرم k-ary n-cube
عنوان انگلیسی مقاله A Cost and Speed Model for k-ary n-Cube Wormhole Routers
فهرست مطالب چکیده

۱ مقدمه

۲ پیشینه

۱ ۲ مسیریابی سوراخ کرم

۲ ۲ مسیریابی تطبیقی

۳ کارهای وابسته

۴ توابع و وظایف پایه مسیریاب

۱ ۴ متریک های عملکرد

۱ ۱ ۴ تاخیر مسیریابی

۲ ۱ ۴ تاخیر کنترل جریان

۵ مدل هزینه پارامتری

۱ ۵ تاخیرهای مدول پایه

۲ ۵ یک مدل هزینه اثبات شده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The evaluation of advanced routing features must be based on both of costs and benefits. To date, adaptive routers have generally been evaluated on the basis of the achieved network throughput (channel utilization), ignoring the effects of implementation complexity. In this paper, we describe a parameterized cost model for router performance, characterized by two numbers: router delay and flow control time. Grounding the cost model in a 0.8 micron gate array technology, we use it to compare a number of proposed routing algorithms. From these design studies, several insights into the implementation complexity of adaptive routers are clear. First, header update and selection is expensive in adaptive routers, suggesting that absolute addressing should be reconsidered. Second, virtual channels are expensive in terms of latency and cycle time, so decisions to include them to support adaptivity or even virtual lanes should not be taken lightly. Third, requirements of larger crossbars and more complex arbitration cause some increase in the complexity of adaptive routers, but the rate of increase is small. Last, the complexity of adaptive routers significantly increases their setup delay and flow control cycle times, implying that claims of performance advantages in channel utilization and low load latency must be carefully balanced against losses in achievable implementation speed.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ارزیابی ویژگیهای مسیریابی پیشرفته بایستی براساس هزینه ها و منافع صورت بگیرد. تا کنون، مسیریابهای تطبیقی عموماً براساس برون دهی شبکه ( کاربری و سودمندی کانال) ، بدون توجه به اثرات پیچیدگی اجرا ارزیابی شده اند. در این مقاله، مدل هزینه پارامتری شده برای عملکرد مسیریاب را شرح می دهیم که توسط دو عدد توصیف شده است: تاخیر مسیریاب و زمان کنترل جریان. باپایه ریزی مدل هزینه در فناوری آرایه گیت (دروازه) 0.8 میکرونی، از آن برای مقایسه تعدادی از الگوریتم های مسیریابی پیشنهاد شده استفاده می کنیم.

برطبق این مطالعات طراحی، بینش های مختلفی در مورد پیچیدگی اجرای مسیریاب های تطبیقی آشکار می شود. اولاً، عنوان به روزرسانی و انتخاب عنوان در مسیریاب های تطبیقی هزینه بر می باشد، این مسئله حاکی از آن است که آدرس دهی مطلق را باید مجدداً مد نظر قرار داد. ثانیاً، کانال های مجازی از لحاظ تاخیر و مدت چرخه هزینه بر می باشند، بنابراین،تصمیمات مربوط به لحاظ شدن آنها جهت پشتیبانی تطبیقی یا حتی لین های مجازی نباید آهسته و از روی بی علاقگی اتخاذ گردد. ثالثاً، نیازمندیهای شطرنجی و داوری پیچیده تر، باعث افزایش پیچیدگی مسیریاب های تطبیقی می شود، اما نرخ افزایش کوچک می باشد. بالاخره، پیچیدگی مسیریاب های تطبیقی، تاخیر در راه اندازی آنها و مدت چرخه کنترل جریان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، این مسئله حاکی از آن است که ادعاهای محاسن عملکرد در سودمندی کانال و تاخیر پائین بار، بایستی در برابر ضرر و زیان ها در سرعت اجرای دست یافتنی متعادل گردد.

سال انتشار 1998
ناشر الزویر
مجله  نتایج و یافته های بدست آمده در حوزه سیستم های موازی و توزیع شده
کلمات کلیدی  شبکه های مسیریابی، مولتی کامپیوترها، آرایه گیت (دروازه ای)، مسیریابی سوراخ کرم، مسیریابی تطبیقی، محاسبه موازی، پیشگیری از بن بست
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13
تعداد صفحات ترجمه مقاله 31
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات
مناسب برای گرایش نرم افزار، معماری سیستم های کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید