مقاله اپیدمیولوژی آرتروز (2010 Ncbi)

    عنوان فارسی مقاله اپیدمیولوژی آرتروز عنوان انگلیسی مقاله Epidemiology of Osteoarthritis فهرست مطالب تعریف آرتروز شیوع و بروز آرتروز فاکتورهای خطر برای...

مقاله تراکم معدنی استخوان (2006 SciELO)

    عنوان فارسی مقاله تراکم معدنی استخوان: مرور عنوان انگلیسی مقاله Bone mineral density: review فهرست مطالب استخوان‌ها تراکم معدنی استخوان تراکم معدنی...

مقاله سیستم ایمپلنت زانوی KineSpring: یک پروتز تخلیه کننده بار مفصل قابل ایمپلنت برای درمان استئوآرتریت بخش میانی زانو (2013 Dovepress)

عنوان فارسی مقاله سیستم ایمپلنت زانوی KineSpring: یک پروتز تخلیه کننده بار مفصل قابل ایمپلنت برای درمان استئوآرتریت بخش میانی زانو عنوان انگلیسی مقاله...

مقاله رفتار استاتیک، پویا و خستگی اشکال ساقه به تازگی طراحی شده برای پروتز مفصل ران با استفاده از تجزیه و تحلیل المان محدود (2007 الزویر)

عنوان فارسی مقاله رفتار استاتیک، پویا و خستگی اشکال ساقه به تازگی طراحی شده برای پروتز مفصل ران با استفاده از تجزیه و تحلیل...