مقاله یک طراحی کنترل نوین MPPT برای سیستم های تولید برق توربین بادی با استفاده از جبرانساز شبکه عصبی (2012 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله یک طراحی کنترل نوین MPPT برای سیستم های تولید برق توربین بادی با استفاده از جبرانساز شبکه عصبی
عنوان انگلیسی مقاله A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. فرمول مسئله حداکثر توان

نقطه ردیابی برای سیستم های ژنراتور توربین بادی

3. ساختار کنترل جدید برای ژنراتور توربین بادی با MPPT

یک خطای ردیابی را به عنوان معادله. (18) تعریف نمایید

4. ساختار شبکه عصبی بازگشتی پیشنهاد

A. لایه ورودی

B. لایه پنهان

C. لایه خروجی

5. کنترل کننده PI- طراحی شده توسط الگوریتم GA و تایید شبیه سازی

6. نتیجه گیری ها

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper presents a novel maximum-power-pointtracking (MPPT) algorithm in wind-turbine generation systems using neural network compensator based on the slope of the wind-turbine mechanical power versus rotation speed to avoid the oscillation problem and effect of uncertain parameters. Because the characteristics of the wind-turbine rotation speed is determined by the wind speed and air density conditions, the technologies of changing the location of the maximum power point must be developed in the applications of MPPT control in order to make the windturbine generator get the optimal efficiency from wind energy at different operating conditions. In this study, the uncertainties in wind-turbine generation systems are compensated by a neural network, the duty cycle of dc/dc converter is determined by a PI controller, and the parameters is determined by a genetic algorithm with the help of MATLAB. From the simulation results, the validity of the proposed MPPT controller can be verified under variations of wind speed, air density, and the load electrical characteristics in wind-turbine generator systems.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، یک الگوریتم ردیابی جدید نقط-حداکثر-توان (MPPT) در سیستم های ژنراتور توربین بادی با استفاده از جبرانساز شبکه عصبی بر اساس دامنه توان مکانیکی توربین بادی به ازای سرعت چرخش معرفی شده است که از مشکل نوسان و اثر پارامترهای نامشخص جلوگیری می نماید. از آنجا که مشخصات سرعت چرخش توربین بادی توسط شرایط سرعت باد و تراکم هوا مشخص می شود، فن آوری های تغییر محل نقطه توان ماکزیمم باید در کاربردهای کنترل کننده MPPT به منظور رسیدن ژنراتور توربین بادی به بازده بهینه از انرژی بادی در شرایط عملیاتی مختلف توسعه یابند. در این مطالعه، عدم قطعیتها در سیستم های ژنراتور توربین بادی توسط یک شبکه عصبی جبران می شود، چرخه کار مبدل dc/dc توسط یک کنترل کننده PI مشخص می شود، و این پارامترها توسط یک الگوریتم ژنتیک با کمک MATLAB تعیین می شود. از نتایج شبیه سازی، اعتبار کنترل کننده MPPT پیشنهادی را می توان تحت تغییرات سرعت باد، تراکم هوا و ویژگی های الکتریکی بار در سیستم های ژنراتور توربین بادی تأیید نمود.

سال انتشار 2012
ناشر آی تریپل ای
مجله  سی و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن الکترونیک صنعتی – 38th Annual Conference on Industrial Electronics Society
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی برق و مکانیک
مناسب برای گرایش مهندسی الکترونیک، مکاترونیک، تولید، انتقال و توزیع، تبدیل انرژی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق