مقاله درک معلمان زبان انگلیسی در مورد دانش آموزشی-فناورانه در طول کووید-۱۹ (2022 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله درک معلمان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در مورد دانش آموزشی-فناورانه آنها و اجرای آن در آموزش از راه دور در طول کووید-19
عنوان انگلیسی مقاله English as a foreign language teachers’ perceptions regarding their pedagogical-technological knowledge and its implementation in distance learning during COVID-19
فهرست مطالب چکیده
1- مقدمه
2- مرور پیشینه
3- روش شناسی
4- نتایج
5- بحث
6- نتیجه گیری
7- محدودیت ها و پژوهش های آینده
منابع
نمونه مقاله انگلیسی Abstract

With the educational revolution driven by COVID-19, traditional face-to-face teaching methods have rapidly been transformed into accessible, reliable online distance education. This has meant revisiting and reinventing existing technology-based educational processes and models. This study investigates whether teachers of English as a Foreign Language (EFL) are confident that they have the requisite knowledge of how particular technologies are used for remote teaching, both during COVID-19 and as they look to the future. By adopting a mixed-method approach, this paper investigates teacher practices and perceptions regarding teaching online during Covid-19’s emergency remote teaching. One hundred and twenty-nine participants were recruited through an online survey. All analyses were carried out using SPSS version 25. Data was based on ranking and non-parametric tests were used. Qualitative data from the open-ended question were analyzed using data-driven thematic analysis. Teachers reported significantly increased reliance on self-teaching, colleagues’ knowledge, staff tutorials, and online school support. The gap between knowledge and usage of digital tools was found to be associated with the challenges facing EFL teachers with distance learning. Teachers who reported knowing more or roughly the same about the tools compared to their usage of them knew how to incorporate their knowledge into their practical teaching, took control over the management of their instruction, and had higher pupil engagement and motivation. However, teachers whose knowledge of digital tools was lower than their usage encountered technological difficulties that impaired their teaching. Some implications can be drawn from the study, such as the need for teacher education programs to improve teacher awareness of new pedagogical-technological learning methods, and the importance of providing opportunities to acquire digital competence and encourage teachers to adapt personally to new digital technologies within specific disciplinary contexts. Our findings have both theoretical and practical implications for pre- and in-service teacher training.

Introduction

Since the onset of COVID-19, educators worldwide have had to cope with a vastly changed reality. Online teaching is often the only platform through which educators can remain connected with millions of students. Synchronous and asynchronous lessons have been in use for the past two decades, but the exceptional circumstances associated with lockdowns and school closures have created a need to reinvent familiar technological tools in educational processes and models. Nevertheless, even without COVID, these changes have long been percolating in the system, and are now clearly poised to become prominent elements of education, even post-pandemic. A key question therefore arises: Do teachers believe they have the knowledge and skills to deal with complex situations as they orchestrate distance learning?

نمونه ترجمه فارسی چکیده

     با توجه به انقلاب آموزشی به واسطه ی کووید 19، روش های سنتیِ آموزشِ حضوری به سرعت به آموزش از راه دور برخط دسترس پذیر و قابل اطمینان تغییر یافته اند. این امر به معنی بازنگری و تغییر فرایندها و مدل های آموزشی مبتنی بر فن آوری موجود است. این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که آیا آموزگاران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (EFL) اطمینان دارند که آنان از دانش لازم درباره ی چگونگی استفاده از فن آوری های خاص برای یادگیری از راه دور طی بحران کووید 19 و نگاه رو به آینده برخوردارند یا خیر. این مقاله با اتخاذ یک رویکرد روش ترکیبی، کردارها و ادراک آموزگاران درباره ی تدریس برخط در خلال تدریس از راه دور اضطراری کووید 19 را بررسی می کند. 129 شرکت کننده از طریق یک نظرسنجی برخط استخدام شدند. همه ی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 25 انجام شدند. داده هایی بر پایه ی رتبه بندی و آزمون های ناپارامتری مورد استفاده قرار گرفتند. داده های کیفی مربوط به پرسش باز با استفاده از تحلیل موضوعی داده-محور تحلیل شدند. آموزگاران اتکای فزاینده به خودآموزی، دانش همکاران، دوره های آموزشی کارمندان، و پشتیبانی برخط مدرسه را گزارش کردند. شکاف میان دانش و استفاده از ابزارهای دیجیتال با چالش های پیش روی آموزگاران EFL در یادگیری از راه دور، مرتبط دیده شد. آموزگارانی که گزارش کردند که آگاهی شان درباره ی ابزارها نسبت به استفاده از آن ها بیش تر یا تقریباً به همان اندازه است، می دانستند که چگونه دانش خود را در تدریس عملی خویش لحاظ کنند، کنترل مدیریت تدریس خود را در دست بگیرند، و دارای مشارکت و انگیزه ی بالاتری از سوی دانش آموزان بودند. با وجود این، آموزگارانی که دانش شان درباره ی ابزارهای دیجیتال نسبت به استفاده شان کم تر بود با مشکلات فن آورانه ای رو به رو شدند که تدریس آنان را مختل می کرد. برخی پیامدها را می توان از دل این مطالعه استخراج کرد، مانند نیاز به برنامه های آموزشی برای آموزگاران برای بهبود آگاهی آنان درباره ی روش های یادگیری آموزشی-فن آورانه، و اهمیت فراهم آوردن فرصت هایی برای کسب توانش دیجیتال و ترغیب آموزگاران برای سازگار کردن خود با فن آوری های دیجیتال در درون بافت های رشته های خاص. یافته های ما همچنین دارای پیامدهای نظری و عملی برای آموزشِ پیش از خدمت و ضمن خدمت آموزگاران است.

2- مرور پیشینه

     دو دهه ی گذشته شاهد یک چرخش از روش های سنتی آموزش به سوی آموزش برخط بوده است (مارتین و همکاران، 2019)، و بحران کووید 19 زمانی که تعطیلی گسترده ی مدارس آن را به تنها شیوه ی یادگیری تبدیل کرد، این فرایند را تشدید کرده است (پو، 2020). مواد آموزشی برخط، فعالیت های همیارانه، تعاملی، پروژه-محور، و جهان واقعی را تسهیل می کنند (دیکون و همکاران، 2000). پژوهشگران بررسی کرده اند که چگونه منابع اینترنتی رایگان می تواند به یادگیری زبان انگلیسی کمک کنند (کیتائو و کیتائو، 2000؛ ملونی، 2000؛ وارشوئر، 2000) و آیا تدریس EFL برخط مهارت زبان یادگیرندگان را بهبود بخشیده است یا خیر (مارتا، 2018؛ ملونی، 2000). یک مطالعه ی اخیر (کریشنان و همکاران، 2009) که طی همه گیری کووید 19 انجام شد، ویژگی های تمایزدهنده ی یادگیری برخط رایگان را در مقایسه با یادگیری متعارف بررسی کرد و اثربخشی نسبی آن ها را با هم مقایسه نمود. یافته ها نگرش های مثبت دانش آموزان نسبت به منابع برخط رایگان را نشان داد و اشاره کرد که مواد و تمرین های برخط در یادگیری آنان تأثیر داشت.

2-1 دانش حرفه ای آموزگاران

     این موضوع به طور گسترده ای پذیرفته شده است که دانش آموزگار به طور چشمگیری بر اثربخشی تدریس، یادگیری، و تسلط موفقیت آمیز بر تکالیف و وظایف تأثیر می گذارد (برلینر، 2001، 2004؛ دارلینگ-هاموند و برنسفورد، 2007؛ گیتومر و زیسک، 2015؛ گراسمن و مک دونالد، 2008). پژوهش های آموزشی اغلب به دانش آموزگاران درباره ی فراشناخت اشاره می کنند (کوریبیما، 2009؛ یاکوبس و هارسکمپ، 2012؛ اسپرلینگ و همکاران، 2002؛ سوگیهارتو و همکاران، 2018). فراشناخت نقشی حیاتی در یادگیری موفقیت آمیز ایفا می کند. این مفهوم به اندیشه ی مرتبه بالایی اشاره دارد که شامل کنترل فعال بر فرایندهای شناختی دخیل در یادگیری است. فراشناخت شامل دانش شناختی و تجربیات فراشناختی است. دانش فراشناختی به دانش درباره ی متغیرهای فردی، متغیرهای وظیفه، و متغرهای راهبرد تقسیم می شود. به عقیده ی فلاوِل، کارامدترین رویکردها به تدریس فراشناختی آن هایی هستند که هم دانش درباره ی فرایندها و راهبردهای شناختی و هم تجربه در زمینه ی استفاده از هر دو رویکرد فراشناختی و شناختی برای یادگیرنده فراهم می آورند.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2022
ناشر الزویر
مجله  Heliyon
کلمات کلیدی انگلیسی TEFL – Online distance learning – Teachers’ professional knowledge – Teachers’ perceptions – Teachers’ education – Lifelong learning
کلمات کلیدی  TEFL – یادگیری از راه دور برخط – دانش حرفه ای آموزگاران – ادراک آموزگاران – آموزش آموزگاران – یادگیری دائمی
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
مناسب برای رشته علوم تربیتی – مهندسی فناوری اطلاعات – زبان انگلیسی
مناسب برای گرایش اینترنت و شبکه های گسترده – تکنولوژی آموزشی – آموزش زبان انگلیسی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید