مقاله مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی (2013 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی
عنوان انگلیسی مقاله Working capital management, corporate performance, and financial constraints
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و تامین مالی

1. 2. سرمایه در گردش و عملکرد شرکت

2. 2. سرمایه گذاری در سرمایه در گردش و محدودیت های مالی

3. مدل و داده ها

1. 3. مشخصات مدل و روش

2. 3. داده ها و آمار خلاصه

4. شاهد تجربی

1. 4. تاثیرات مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت

2. 4. محدودیت های مالی و سطح سرمایه در گردش بهینه

5.نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper examines the linkage between working capital management and corporate performance for a sample of non-financial UK companies. In contrast to previous studies, the findings provide strong support for an inverted U-shaped relation between investment in working capital and firm performance, which implies the existence of an optimal level of investment in working capital that balances costs and benefits and maximizes a firm’s value. The results suggest that managers should avoid negative effects on firm performance because of lost sales and lost discounts for early payments or additional financing expenses. The paper also analyzes whether the optimal working capital level is sensitive to alternative measures of financial constraints. The findings show that this optimum is lower for firms more likely to be financially constrained.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت برای یک نمونه از شرکت های غیرمالی بریتانیا می پردازد. در مقایسه با مطالعات قبلی، یافته ها به ارائه پشتیبانی قوی برای ارتباط U شکل معکوس بین سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش و عملکرد شرکت می پردازند که نشانگر وجود سطح بهینه از سرمایه گذاری در سرمایه در گردش می باشد که هزینه ها و منافع را متعادل نموده و ارزش شرکت را به حداکثر می رساند. نتایج نشان می‌دهند که مدیران باید از تاثیرات منفی بر عملکرد شرکت اجتناب نمایند به دلیل فروش از دست رفته و تخفیفات از دست‌رفته برای پرداخت‌های اولیه یا هزینه های تامین مالی مازاد.مقاله همچنین تحلیل می نماید که آیا سطح بهینه سرمایه در گردش نسبت به معیارهای جایگزین محدودیت های مالی حساس است یا خیر.یافته ها نشان می دهند که این حد مطلوب برای شرکت ها به احتمال زیاد از لحاظ محدودیت مالی پائین تر می باشد.

سال انتشار 2013
ناشر الزویر
مجله  مجله پژوهش کسب و کار – Journal of Business Research
کلمات کلیدی  سرمایه در گردش، عملکرد شرکت، محدودیت های مالی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید