مقاله استرس شغلی، شکایت از اختلال عضلانی اسکلتی، و نشانه های استرس در میان رادیوگرافرها در بخش شمالی اردن (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله استرس شغلی، شکایت از اختلال عضلانی اسکلتی، و نشانه های استرس در میان رادیوگرافرها در بخش شمالی اردن
عنوان انگلیسی مقاله Work-related Stress, Musculoskeletal Disorder Complaints, and Stress Symptoms among Radiographers in the Northern Part of Jordan
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روشها

افراد و طرح مطالعه

تحلیل آماری

نتایج

اطلاعات دموگرافیک (سن، جنسیت، تجربه، مدرک و طبقه شغلی)

WRS

عوامل استرس زای مدیریت و مسئولیت

حمایت پرسنل وحضور در جلسات آگاهی از استرس

نشانه های استرس

شکایات MSD

کاهنده های استرس

همبستگی ها

بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Objective The aims of this study were to report the variation in work-related stressor (WRS) and musculoskeletal disorder (MSD) complaints across three major hospitals in the northern part of Jordan and to examine the correlations between stressors, MSD complaints, and stress symptoms using a questionnaire. Methods A qualified radiographer distributed a questionnaire in the radiology department at three hospitals, including a governmental public hospital (GH), a university educational hospital (UH), and a private hospital (PH). The questionnaire included demographic, WRS, management and responsibility stressors, stress symptoms, stress relievers, and MSD complaints sections. A total of 74 radiographers (GH = 28, UH = 29, PH = 17) agreed to participate after signing a consent form. Results The average age ranged from 30.8 ± 3.3 to 33.6 ± 1.4 (P = .6), and the average experience ranged from 6.2 ± 2.5 to 8 ± 1.2 years (P = .7) in the hospitals. The number of men was higher than women only in the UH (ratio = 2.6). The number of diploma degree holders was higher than the number of bachelor’s degree holders only in the GH (ratio = 3). Stress symptoms such as depression and MSD complaints such as low back pain in the GH were significantly higher than the other hospitals. There was a significant correlation (Spearman correlation coefficient = 0.61, P = .04) between WRS and MSD complaints.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: اهداف این مطالعه عبارتنداز گزارش تغییر در عوامل استرس زای شغلی (WRS) و شکایت از اختلال اسکلتی عضلانی (MSD) در میان سه بیمارستان بزرگ در بخش شمالی اردن و بررسی همبستگی های بین عوامل تنش زا، شکایت های MSD و نشانه های استرس با استفاده از پرسشنامه.

روشها: یک رادیوگرافر قابل و شایسته پرسشنامه را دربخش رادیولوژی هر سه بیمارستان، من جمله بیمارستان عمومی دولتی (GH)، بیمارستان آموزشی دانشگاه (UH) و بیمارستان خصوصی (PH) توزیع نمود. پرسشنامه شامل بخشهای دموگرافیک، WRS، عوامل تنش زای مدیریت و مسئولیت، نشانه های تنش، عوامل کاهنده تنش، و شکایت های MSD می شد. کلاً 74 رادیوگرافر (GH = 28, UH = 29, PH = 17) پس از امضای فرم رضایت نامه موافقت خود مبنی بر شرکت کردن را اعلام کردند.

نتایج: میانگین سنی بین 30.8±3.3 تا 33.6±1.4 (P = .6) و میانگین تجربه بین 6.2±2.5 تا 8±1.2 (P = .7) در بیمارستان ها متغیر بود. تعداد مردان تنها در UH بالاتر از زنان بود ( نسبت= 6. 2). تعداد دارندگان مدرک دیپلم تنها در GH بالاتر از تعداد دارندگان مدرک لیسانس بود ( نسبت= 3). نشانه های استرس نظیر افسردگی و شکایت های MSD نظیر کمردرد در GH به طور قابل توجهی بالاتر از بیمارستان های دیگر بود. بین شکایت های WRS و MSD، همبستگی قابل توجهی وجود داشت ( ضریب همبستگی اسپیرمن= 0.61، P=.04).

نتیجه گیری: GH در مقایسه با بیمارستان های دیگر از شکایت های بیشتری در رابطه با MSD و نشانه های استرس برخوردار بود. بین WRS با شکایت های MSD همبستگی قابل توجهی وجود داشت. تشویق رادیوگرافرها برای حضور در جلسات مدیریت استرس شغلی به کاهش سطح استرس کمک می کند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله پزشکی تصویربرداری و پرتودرمانی – Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences
کلمات کلیدی  استرس، پرتونگار، توموگرافی محاسبه شده
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید