مقاله رهبری رویایی و نوآوری کارکنان در چین (2017 امرالد)

عنوان فارسی مقاله رهبری رویایی و نوآوری کارکنان در چین
عنوان انگلیسی مقاله Visionary leadership and employee creativity in China
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

قالب مفهومی و فرضیه ها

رهبری رویایی و نوآوری کارکنان

نقش واسطه گری اشتراک دانش

نقش تعدیل کننده و جهت یابی هدف

روش شناسی

نمونه

ساختار اندازه گیری و توسعه

متغییر وابسته

نواوری کارکنان

متغییرهای مستقل

رهبری رویایی

اشتراک دانش

جهت گیری هدف کارکنان

متغییرهای کنترل

نتایج

همبستگی میان متغییرهای مورد مطالعه

مدل اندازه گیری

مدل های رگرسیون

بحث

نتیجه گیری

مفاهیم نظری

مفهوم عملی

محدودیت ها و پژوهش های آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose: The aim of this paper is to explore how visionary leadership influences employees’ creativity in R&D teams in China, and the role of employee knowledge sharing and goal orientation. Design/methodology/approach: A survey was conducted on 331 professional technical engineers in R&D departments of 62 high tech corporations in China. Hierarchical regression was used to model the relationships between visionary leadership style, employee goal orientations, knowledge-sharing and employee creativity. Findings: The results show that visionary leadership is positively associated with employee creativity in Chinese organizations and the relationship is positively mediated by employee knowledge-sharing. Furthermore, employee “learning goal” orientation strengthens the relationship between visionary leadership and employee knowledge-sharing, whereas employee “performance-avoid goal” orientation weakens the relationship between visionary leadership and employee knowledgesharing. Originality/value: This study contributes to the literature on the effects of leadership on employee creativity by showing that, contrary to Western organizations, where a less directive leadership style is generally recommended to enhance employee creativity, in Chinese organizations, visionary leadership is positively associated with employee creativity, but the effect is contingent on employees’ goal orientations and knowledge-sharing.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: هدف از این مقاله پی بردن به این است که رهبری رویایی چگونه بر نوآوری کارکنان، به اشتراک گذاشتن دانش کارکنان و جهت گیری هدف در تیم های تحقیقاتی در چین تاثیر می گذارد.

طرح/روش شناسی/شیوه: بررسی بر روی 331 مهندس تکنیکال حرفه ای در دپارتمان تحقیق و توسعه از 62 شرکت با فناوری پیشرفته در چین انجام شد. رگرسیون چندگانه برای مدل بندی رابطه بین رهبری رویایی، جهت گیری هدف کارکنان، اشتراک دانش و نوآوری کارکنان استفاده شده است.

یافته ها: نتایج نشان داد که، رهبری رویایی با نواوری کارکنان در سازمان های چینی مستقیما همراه است و رابطه غیر مستقیم با اشتراک دانش در کارکنان دارد. بعلاوه ، جهت گیری “یادگیری هدف” کارکنان، رابطه بین رهبری رویایی و به اشتراک دانش کارکنان را تقویت می کند، با در نظر گرفتن اینکه جهت گیری”اجتناب از هدف” کارکنان رابطه بین رهبری رویایی و اشتراک دانش کارکنان را ضعیف تر می کند.

اصالت/ اعتبار: این تحقیق به مطالعه ادبیات اثرات رهبری بر نوآوری کارکنان، با نشان دادن اینکه، بر خلاف سازمان های غربی، که عموما روش رهبری دستوری برای افزایش نوآوری کارکنان، کمترتوصیه می شود، پرداخته است. در سازمان های چینی، رهبری رویایی با نوآوری کارکنان همراه است، اما نتیجه مشروط به جهت گیری هدف و اشتراک دانش کارکنان می باشد.

سال انتشار 2017
ناشر امرالد
مجله   مجله بین المللی نیروی انسانی – International Journal of Manpower
کلمات کلیدی   رهبری رویایی، جهت یابی هدف، اشتراک دانش، نوآوری، چین، فرهنگ جمعگرا
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت عملکرد، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید