مقاله تفکر ارزشی برای سازمان های اجتماعی (یا شوراهای انکشافی) (2014 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تفکر ارزشی برای سازمان های اجتماعی (یا شوراهای انکشافی): اهداف و پذیرش در توسعه محلی
عنوان انگلیسی مقاله Value-focused thinking for community-based organizations: objectives and acceptance in local development
فهرست مطالب چکیده

1.مقدمه

2- مرور متن

1-2- سازمان ها

1-1-2- شرکت های توسعه ی اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های سازمانی

2-1-2- سازمان های اجتماعی

2-2- ساختار دهی مسئله

1-2-2- رویکردهای ساختار دهی مسئله، تحقیق در عملیات (OR) نرم و تفکر ارزشی

2-2-2- مدل‌سازی ارزش در بخش‌های غیرانتفاعی

3-2-2- مدل‌سازی‌های تصمیم تجربی و اجتماعی (جامعه‌گرا)

3-2- ترکیب: ارزش‌ها، مدل‌سازی‌های تصمیم، CDCs و CBOs.

3- طرح پژوهشی

1-3- سؤالات

2-3- روش‌ها

1-2-3- VFT به عنوان یک روش

2-2-3- انتخاب موارد

3-2-3- انتخاب روش اولیه

4- توصیف موارد

1-4- CDC شبیه‌سازی‌شده

1-1-4- پیش‌زمینه

2-1-4- نتایج: ساختار ارزش‌ها

3-1-4- تفکر روی فرآیند

2-4- CDC شهری

1-2-4- پیش‌زمینه

2-2-4- نتایج: ساختار ارزش‌ها

3-2-4- تفکر روی فرآیند

3-4- CDC شهرکی

1-3-4- پیش‌زمینه

2-3-4- نتایج: ساختار ارزش‌ها

3-3-4- تفکر روی فرآیند

5- آنالیز و تفسیر

5.1 ارزش‌های CDC

2-5- سؤالات CBOR

6 – بحث

1-6- بازتاب (تفکر) و برون‌یابی (تعمیم)

2-6- محدودیت‌ها و برآوردها

3-6- تحقیقات آینده

4-6- خلاصه

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

A multi-site case study applies value-focused thinking methods in a community-engaged research framework within three organizations. All three organizations are community development corporations (CDCs), a type of community-based organization which directs assets and efforts toward housing stock and neighborhood improvement. Objectives hierarchies were developed for the three sites. A set of common aspects of these structures suggest ways to operationalize the generic mission of CDCs. Other aspects which vary across sites can be related to specific characteristics of the organizations and the communities in which they operate. The process of applying value-focused thinking is also compared across the organizations. The organizations made judgments about which modeling efforts would be useful at different stages of the study. These judgments are interpreted with respect to the technology acceptance model. They suggest that community-based operations research practitioners will find organizations similar to those in the study to be especially receptive to qualitative construction of objectives hierarchies.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

در یک مطالعه‌ موردی چند مکانی، روش های تفکر ارزشی، در یک چارچوب پژوهشی مشارکتی با جامعه، در 3 سازمان، به‌کاررفته است. هر 3 سازمان، شرکت های توسعه ی اجتماعی(CDCs) بودند، یک نوعی از سازمان-های اجتماعی که دارایی ها و تلاش خود را در جهت سهام مسکن و ارتقاء محلات، صرف می کنند. اهداف سلسله مراتبی برای این 3 مکان توسعه پیدا کرده بودند. مجموعه ای از جنبه های مشترک این ساختارها، مسیرهایی را برای عملیاتی کردن مأموریت‌های عمومی CDCs ها، پیشنهاد می کند. سایر جنبه‌هایی که در بین این مکان ها متفاوت هستند می‌توانند مرتبط با خصوصیات ویژه ی سازمان ها و جوامعی باشند که در آن‌ها، فعالیت می کنند. روندهای کاربرد تفکر ارزشی، نیز در بین سازمان ها مورد مقایسه قرارگرفته است. سازمان ها، قضاوت هایی را پیرامون تلاش های مدل سازی انجام می‌دهند که در مراحل مختلف مطالعه، مفید خواهد بود. این قضاوت ها، با توجه به مدل پذیرش تکنولوژی، تفسیر خواهند شد. آن‌ها پیشنهاد کردند که شاغلین پژوهش در عملیات اجتماعی، سازمان‌هایی را پیدا خواهند کرد که مشابه با موارد موجود در این مطالعه، به ویژه از نظر ساختمان کیفی اهداف سلسله مراتبی، می‌باشند.

سال انتشار 2014
ناشر اسپرینگر
مجله  مجله EURO در مورد پروسه های تصمیم گیری – EURO Journal on Decision Processes
کلمات کلیدی  آنالیزهای تصمیم گیری، تفکر ارزشی، رویکردهای ساختار دهی مسئله، تحقیق در عملیات (OR) نرم، مسکن‌سازی، تحقیق در عملیات (OR) اجتماعی
 صفحات مقاله انگلیسی 28
صفحات ترجمه مقاله 40
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار و تحقیق در عملیات
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید