مقاله ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله ارزیابی اعتبار سنجی شده توابع ریاضی خاص
عنوان انگلیسی مقاله Validated evaluation of special mathematical functions
فهرست مطالب چكيده

1 . مقدمه

2 . نظريه اصلی الگوريتم C ميانگين فازي و الگوريتم ژنتيك

2.1 . الگوريتم C ميانگين فازي

2.2 . الگوريتم ژنتيك

3 . پروتكل مسيريابي خوشه بندي WSN بر اساس الگوريتم خوشه بندي ژنتيك

3.1 . توصيف الگوريتم

3.2. گام هاي الگوريتم خوشه بندي ژنتيك

4 . آزمايش شبيه سازي و تحليل نتيجه

5 . نتيجه گيري

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Because of the importance of special functions, several books and a large collection of papers have been devoted to their use and computation, the most well-known being the Abramowitz and Stegun handbook (Abramowitz and Stegun, 1964) [1] and its successor (Olver et al. 0000) [2]. However, until now no environment offers routines for the provable correct multiprecision and radix-independent evaluation of these special functions. We point out how we make good use of series and limit-periodic continued fraction representations in a package that is being developed at the University of Antwerp. Our scalable precision technique is mainly based on the use of sharpened a priori truncation and round-off error upper bounds for real arguments. The implementation is validated in the sense that it returns a sharp interval enclosure for the requested function evaluation, at the same cost as the evaluation.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

به دلیل اهمیت توابع ویژه، کتابهای متعدد و مجموعه بزرگی از مقالات به کاربرد و محاسبه آنها اختصاص داده شده است که معروفترین آنها کتاب راهنما آبرامویتز و استگون (آبرامویتز و استگون 1964) [1] و کتاب بعدی آن (الور و دیگران 0000) [2] می باشد. ولی تا کنون هیچ محیطی ارزیابی مستقل از مبنا و چند دقتی صحیح قابل اثبات این توابع خاص را ارائه نکرده است. ما اشاره می کنیم که چگونه از سریها و نمایشهای کسری پیوسته متناوب محدود در یک بسته که در دانشگاه انتورپ توسعه داده شده به خوبی استفاده کنیم. تکنیک دقت مقیاس‌پذیر ما عمدتا بر اساس استفاده از تیز کردن برش پیشین و حدود بالای با خطای گرد شده برای مباحث واقعی است. پیاده سازی از این نظر اعتبار سنجی شده است که یک محدوده بازه دقیق را برای ارزیابی تابع درخواستی با هزینه یکسان ارزیابی بر می گرداند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  علوم برنامه نویسی کامپیوتر – Science of Computer Programming
کلمات کلیدی   نرم افزار اعتبارسنجی شده، توابع خاص
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19
تعداد صفحات ترجمه مقاله 33
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش برنامه نویسی کامپیوتر
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید