مقاله تجارب کاربران با سیستم های مختلف تبادل اطلاعات سلامت منطقه ای در فنلاند (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تجارب کاربران با سیستم های مختلف تبادل اطلاعات سلامت منطقه ای در فنلاند
عنوان انگلیسی مقاله User experiences with different regional health information exchange systems in Finland
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

1.1. انواع و ویژگی های سیستم RHIE در فنلاند

1.1.1. تبادل اطلاعات سلامتی در این مطالعه

1.1.2. انواع سیستم های RHIE در فنلاند

1.1.3. مالکیت و استفاده از داده های سلامتی در یک منطقه

2. روش های تحقیق

3. نتایج

3.1. میزان استفاده از انواع مختلف سیستم های RHIE

3.1.1. وسایل اولیه RHIE در مناطق مختلف در هر بخش کاری

3.1.2. مهمترین وسایل اولیه RHIE بین کاربران از سیستم های مختلف EHR محلی در مراقبت های اولیه در منطقه 1 چیست؟

3.2. تغییرات موفقیت تجربه شده عوامل HIE و مرتبط

3.2.1. تغییرات خاص- بخش- کاری در میان کاربران سیستم RHIE

3.2.2. تغییرات خاص سیستم RHIE در تجربیات کاربر در میان کاربران C EHR

4. بحث و نتیجه گیری

4.1. خلاصه ای از پاسخ ها به سوالات پژوهش

4.2. محدودیت های مطالعه

4.3. بهره برداری از نتایج

4.4. مفاهیمی برای تحقیق بیشتر

کمک های نویسندگان

خلاصه نکات

آنچه که این مطالعه باید به این موضوع اضافه نماید

ضمیمه 1. زمینه HIE فنلاندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Purpose: The interest in cross-organizational Health Information Exchange (HIE) is increasing at regional, national and cross-European levels. The purpose of our study was to compare user experiences (usability) of different regional health information exchange system (RHIE) types as well as the factors related to the experienced level of success of different RHIE system types. Methods: A web-based questionnaire was sent to 95% of Finnish physicians aged between 25 and 65 years of age. RHIE systems were mainly available in the public sector and only in certain regions. Those 1693 physicians were selected from the 3929 respondents of the original study, who met these criteria. The preferred means (paper/fax vs. electronic) of cross-organizational HIE, and replies to the 11 questions measuring RHIE success were used as the main dependent variables. Results: Two thirds (73%) of the primary care physicians and one third (33%) of the specialized care physicians replied using an electronic RHIE system rather than paper or fax as a primary means of cross-organizational HIE. Respondents from regions where a regional virtual EHR (type 3) RHIE system was employed had used electronic means rather than paper HIE to a larger extend compared to their colleagues in regions where a master patient index-type (type 1) or web distribution model (type 2) RHIE system was used. Users of three local EHR systems preferred electronic HIE to paper to a larger extend than users of other EHR systems. Experiences with an integrated RHIE system (type 3) were more positive than those with other types or RHIE systems. Conclusions: The study revealed User preferences for the integrated virtual RHIE-system (type 3) over the master index model (type 1) or web distribution model (type 2). Success of individual HIE tasks of writing, sending and reading were impacted by the way these functionalities were realized in the EHR systems. To meet the expectations of increased efficiency, continuity, safety and quality of care, designers of HIE systems also need to take into account the different HIE needs of primary care clinicians and their secondary care colleagues in hospitals. Both national legislation and local interpretations of data protection possibly hinder the full use of any RHIE systems. These findings should be taken into account when designing usable HIE systems. More qualitative research is needed on specific features of those local systems that are associated with positive or negative user experience.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: علاقه به موضوع تبادل اطلاعات سلامتی (HIE) بین سازمانی در سطوح منطقه ای، ملی و در سراسر اروپا در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، مقایسه تجارب (قابلیت استفاده) کاربر با انواع مختلف سیستم های تبادل اطلاعات سلامتی منطقه ای (RHIE) و همچنین عوامل مرتبط با سطح موفقیت تجربه شده در انواع مختلف سیستم های RHIE است.

روش ها: یک پرسشنامه مبتنی بر وب به 95٪ از پزشکان فنلاندی بین سنین 25 و 65 سال فرستاده شد. سیستم های RHIE عمدتاً در بخش دولتی و تنها در مناطق خاصی در دسترس بودند. 1693 پزشک از 3929 پاسخ دهندگان مطالعه اصلی که واجد معیارهای ذکر شده بودند، انتخاب شدند. وسایل ارجح در HIE بین سازمانی (وسایل کاغذی/ فکس در مقابل وسایل الکترونیکی) ، و پاسخ ها به 11 سوال اندازه گیری موفقیت RHIE، به عنوان متغیرهای وابسته اصلی استفاده شدند.

یافته ها: دو سوم (73٪) از پزشکان مراقبت های اولیه و یک سوم (33٪) از پزشکان مراقبت های تخصصی، به جای کاغذ یا فکس به عنوان وسایل اولیه HIE بین سازمانی، با استفاده از یک سیستم الکترونیکی RHIE به سوالات پاسخ دادند. پاسخ دهندگان از مناطق دارای سیستم RHIE مجازی منطقه ای EHR (نوع 3)، به جای HIE کتبی، از وسایل الکترونیکی استفاده نمودند، در حالیکه اغلب همتایان آنها در دیگر مناطق، از سیستم RHIE شاخص های اصلی بیمار (1) یا مدل توزیع وب (نوع 2) استفاده نمودند. کاربران سه سیستم EHR محلی نسبت به بسیاری از کاربران سیستم های EHR دیگر، HIE الکترونیکی را به جای کاغذ ترجیح دادند. تجارب با یک سیستم یکپارچه RHIE (نوع 3) نسبت به تجارب با انواع دیگر سیستم های RHIE مثبت تر بود.

نتایج: این مطالعه، ترجیحات کاربر را برای سیستم یکپارچه RHIE مجازی (نوع 3) نسبت به مدل شاخص اصلی (نوع 1) و یا مدل توزیع وب (نوع 2) نشان داد. موفقیت وظایف فردی HIE در نوشتن، ارسال و خواندن تحت تاثیر روش تحقق این ویژگی ها در سیستم های EHR قرار داشت. برای برآورده سازی انتظارات افزایش کارایی، تداوم، ایمنی و کیفیت مراقبت، طراحان سیستم HIE باید نیازهای مختلف HIE را برای پزشکان مراقبت های اولیه و مراقبت های ثانویه در بیمارستان در نظر بگیرند. قوانین ملی و تفاسیر محلی حفاظت از داده ها احتمالا مانع استفاده کامل از هر سیستم RHIE می شود. این یافته ها باید در هنگام طراحی سیستم های قابل استفاده HIE در نظر گرفته شوند. تحقیقات کیفی بیشتری در مورد ویژگی های خاص سیستم های محلی که با تجربه مثبت یا منفی کاربران مرتبط هستند مورد نیاز است.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی انفورماتیک پزشکی – international journal of medical informatics
کلمات کلیدی   انفورماتیک (اطلاع رسانی) پزشکی، سیستم های اطلاعات، ارتباطات، پزشکان، اطلاعات سلامتی منطقه ای، تبادل (اطلاعات)، قابلیت استفاده ، بررسی رضایت
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18
تعداد صفحات ترجمه مقاله 42
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش انفورماتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید