مقاله درک ارتباط بین اختلال شخصیت و پرخاشگری: مطالعه ای با استفاده از تئوری پرخاشگری معاصر (2015 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله درک ارتباط بین اختلال شخصیت و پرخاشگری: مطالعه ای با استفاده از تئوری پرخاشگری معاصر
عنوان انگلیسی مقاله Understanding The Personality Disorder And Aggression Relationship: An Investigation Using Contemporary Aggression Theory
فهرست مطالب مطالعه حاضر

روش

شرکت کننده ها

شاخص ها

روش کار

تحلیل های آماری

نتایج

تشخیص های بالینی اختلال شخصیتی با افسردگی

شیوع افسردگی، خشم و ساختار های دانش مرتبط با پرخاشگری

روابط میان متغیر های مرتبط با پرخاشگری

روابط بین اختلال شخصیت و متغیر های مرتبط با پرخاشگری

سهم نسبی اختلال شخصیتی، ساختار های دانش و خشم در پرخاشگری

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Research has consistently demonstrated a link between certain personality disorders (PDs) and increased rates of aggression and violence. At present, understanding of the mechanisms that underlie this relationship is limited. This study was designed to examine the contention (Gilbert & Daffern, 2011) that the application of a contemporary psychological aggression theory, the General Aggression Model (GAM; Anderson & Bushman, 2002), may assist in elucidating the PD–aggression relationship. Eighty-seven offenders undergoing presentence evaluation were assessed for Axis II PDs and psychopathy, aggression, and three constructs delineated by the GAM: scripts, normative beliefs, and anger. Regression analyses were undertaken to examine the relative contributions of these variables to aggression. The results upheld a relationship between several PDs and aggression, and suggested that for these PDs, the consideration of scripts, beliefs supportive of aggression, and anger facilitated an improved understanding of aggressiveness. Overall, the findings indicate that the GAM offers valuable insight into the psychological features that characterize individuals with PD who are prone to aggression.
ترجمه بخشی از متن مقاله

تحقیقات به طور پیوسته، ارتباط بین  اختلالات شخصیتی خاص(PD ها) و افزایش نرخ پرخاشگری و خشونت را اثبات کرده اند. در حال حاضر،آگاهی از  مکانیسم های موثر بر این ارتباط محدود است. این مطالعه برای بررسی این بحث طراحی شده است که( گیلبرت و دافرن 2011) کاربرد  تئوری پرخاشگری روانی معاصر،  مدل پرخاشگری عمومی(GAM، اندرسون و بوشمن 2002) می تواند به توضیح  رابطه بین PD-پرخاشگری کمک کند.87 مجرم تحت ارزیابی قبل از صدور حکم از نظر  اختلالات شخصیت  Axis II، اختلالات فکری روانی، پرخاشگری و سه ساختار طراحی شده توسط GAM: اسکریپت ها،  باور های هنجاری و خشم ارزیابی شدند. تجزیه تحلیل های رگرسیون  برای بررسی سهم و نقش نسبی این متغیر ها در پرخاشگری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رابطه بین  اختلالات شخصیتی متعدد و  پرخاشگری را نشان داد و پیشنهاد شد که برای این  اختلالات شخصیتی، ملاحظات مربوط به اسکریپت ها،  باور های حمایت کننده از پرخاشگری و  خشم موجب تسهیل  افزایش درک از پرخاشگری می شوند. به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که GAM اطلاعات ارزشمندی در خصوص ویژگی های روانی که مشخصه افراد مبتلا  به PAD بوده و مستعد پرخاشگری هستند در اختیار می گذارند.

سال انتشار 2015
ناشر Ncbi
مجله  مجله اختلالات شخصیتی – Journal of Personality Disorders
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی بالینی و سنجش و اندازه گیری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید