مقاله بررسی سونوگرافی روده کوچک، روده بزرگ، و چادرینه بزرگ در 30 بز سانن (2011 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله بررسی (آزمایش) سونوگرافی روده کوچک، روده بزرگ، و چادرینه بزرگ در 30 بز سانن
عنوان انگلیسی مقاله Ultrasonographic examination of the small intestine, large intestine and greater omentum in 30 Saanen goats
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

حیوانات

بررسی (آزمایش) سونوگرافی روده کوچک و روده بزرگ

روده کوچک

روده بزرگ

بررسی (آزمایش) سونوگرافی چادرینه بزرگ

معاینه پس از مرگ

آنالیزهای آماری

نتایج

ژژنوم و ایلئوم

روده بزرگ

چادرینه بزرگ

بحث

نتیجه‌گیری

مغایرت با بیانیه‌های دیگر

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The small and large intestine of 30 healthy Saanen goats were examined ultrasonographically using a 5.0 MHz-linear transducer. The goats were examined on the right side, from the eighth rib to the caudal aspect of the flank. The small and large intestine could be easily differentiated. The descending duodenum could be imaged in 19 goats, and the jejunum and ileum seen in all goats. The jejunum and ileum were most often seen in cross-section and rarely in longitudinal section in the ventral region of the right flank. The intestinal contents were usually homogenously echoic, and active motility was observed in all the goats. The diameter of the small intestine was 0.8–2.7 cm (1.6 [0.33] cm). The spiral ansa of the colon was imaged in all the goats, and in 21 the caecum was also seen. Both these sections of large intestine were most commonly seen in the dorsal region of the right flank. The spiral ansa of the colon was easily identified by its spiral arrangement of centripetal and centrifugal gyri, which had a garland-like appearance. Because of intraluminal gas, only the wall of the colon closest to the transducer could be imaged. The diameter of the spiral colon ranged from 0.8 to 2.0 cm (1.1 [0.24] cm). Usually only the wall of the caecum closest to the transducer could be imaged and it appeared as a thick, echoic, slightly undulating line. The greater omentum could be seen in all the goats.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

روده بزرگ و کوچک 03 بز سانن سالم با سونوگرافی و با استفاده از مبدل خطی 5 مگاهرتزی مورد بررسی قرار گرفت. بزها از پهلوی راست و از هشتمین دنده تا پهلوی دم مورد بررسی قرار گرفتند. روده های کوچک و بزرگ می‌توانند به‌آسانی از هم متمایز شوند. دئودنوم پایین‌رو می‌توانست در 19 بز دیده شود و ژژنوم و ایلئوم در همه بزها دیده می‌شد. ژژنوم و ایلئوم اغلب در مقطع عرضی دیده می‌شوند و به‌ندرت در مقطع طولی در ناحیه شکمی پهلوی راست دیده می‌شوند. محتویات روده معمولاً انعکاس (echoic) همگنی دارد، و حرکت فعال در همه بزها مشاهده می‌شد. قطر روده کوچک 0.8 تا 2.7 سانتی‌متر بود (1.6 [0.33] cm). حلقه مارپیچی کلون در همه بزها دیده می‌شد، و در 21 مورد سکوم نیز مشاهده می‌شد. هردو این بخش‌های روده بزرگ معمولاً در بخش پشتی پهلوی سمت راست نیز مشاهده می‌شدند. حلقه مارپیچی کولون به‌آسانی توسط آرایش مارپیچی مرکزی و گریز از مرکزی آن، که دارای یک ظاهری شبیه تاج گل می‌باشد، شناسایی می‌شود. به دلیل وجود گازهای درون لومنی، تنها جداری از کولون که به مبدل نزدیک‌تر می‌باشد می‌تواند دیده شود. قطر کولون مارپیچی محدوده‌ای بین 0.8 تا 2 سانتی‌متر دارد (1.1 [0.24] cm). معمولاً تنها جداره ای از سکوم که به مبدل نزدیک‌تر می‌باشد می‌تواند به تصویر کشیده شود و آن به‌صورت یک خط نسبتاً موجدار، انعکاسی (echoic) و ضخیم دیده می‌شود. چادرینه بزرگ می‌توانست در همه بزها دیده شود.

سال انتشار 2011
ناشر الزویر
مجله   مجله دامپزشکی – The Veterinary Journal
کلمات کلیدی  بز، روده کوچک، روده بزرگ، چادرینه بزرگ، سونوگرافی
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته دامپزشکی
مناسب برای گرایش بافت شناسی مقایسه ای و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته دامپزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید