مقاله دو بیمارستان با یک سیستم تروما: یک رویکرد مشترک به منظور درمان بیمار مجروح (2012 Ncbi)

عنوان فارسی مقاله دو بیمارستان با یک سیستم تروما: یک رویکرد مشترک به منظور درمان بیمار مجروح
عنوان انگلیسی مقاله Two hospitals with 1 trauma system: a joint approach to the care of the injured patient
فهرست مطالب چکیده

مواد و روش ها

نتایج

نقطه نظرات

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

BACKGROUND: Trauma centers are closing at an alarming rate, but the need for trauma care persists. This article shows the sustainability and feasibility of a joint trauma system whereby 2 university-affiliated hospitals function as a single trauma center system in a moderate-sized city. METHODS: Since 1994, 3 days per week, trauma patients are transported by emergency medical services (EMS) to hospital A. The other 4 days they are transported to hospital B. Trauma registry data from 1994 to 2008 were analyzed. Cost data were also examined. RESULTS: The joint system admitted 28,338 trauma patients. On each center’s nontrauma days, trauma team activation was required infrequently. The 2 centers share costs; they perform joint outreach, educational training, and quality control. The joint trauma system has been sustained since 1994. CONCLUSIONS: Two hospitals functioning as a single trauma center system is a viable model of care for injured patients in a moderate-sized city with mostly blunt trauma.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پس زمینه مطالعه: مراکز تروما با نرخ هشدار دهنده ای در حال بسته شدن می باشند با این حال نیاز به مراقبت های تروما روز به روز افزایش می یابد. این مقاله پایداری و امکان سنجی یک سیستم ترومای مشترک را نشان می دهد که به موجب آن 2 بیمارستان تحت نظر دانشگاه به عنوان یک سیستم مرکز ترومای منفرد در یک شهر با اندازه متوسط عمل می کنند.

روش ها: از سال 1994 میلادی، 3 روز در هفته، بیماران تروما توسط سرویس های پزشکی اورژانس(EMS) به بیمارستان A منتقل می شدند. 4 روز دیگر آن ها به بیمارستان B منتقل می شدند. داده های مرکز ثبت تروما از 1994 تا 2008 تجزیه تحلیل شد. داده های مرتبط با هزینه نیز بررسی شدند.

نتایج: سیستم مشترک 28338 بیمار تروما را پذیرش کرد. در روز های غیر تروما، فعال سازی تیم تروما به طور غیرمکرر لازم بود. 2 مرکز هزینه ها را به صورت مشترک تامین می کردند. آن ها آموزش فراگیر و کنترل کیفیت مشترکی داشتند. سیستم ترومای مشترک از سال 1994 میلادی به کار خود ادامه داده است.

نتیجه گیری: دو بیمارستان که به صورت یک سیستم مرکز ترومای منفرد عمل می کنند، یک مدل عملی برای درمان بیماران مجروح در یک شهر با اندازه متوسط با ترومای بلانت می باشد.

سال انتشار 2012
ناشر Ncbi
مجله  مجله آمریکایی جراحی – The American Journal of Surgery
کلمات کلیدی  ترومای مشترک، بیمارستان، سازمان، سیستم، هزینه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش انفورماتیک پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید