مقاله مطالعه رابطه بین استرس شغلی اساتید دانشگاهی و تعهدهای سازمانی در کشور چین (2018 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مطالعه رابطه بین استرس شغلی اساتید دانشگاهی و تعهدهای سازمانی در کشور چین
عنوان انگلیسی مقاله The Study on the Relationship between University Faculties’ Job Stress and Organizational Commitment in China
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مرور تاریخچه

2-1. استرس شغلی، تعهد و رضایت شغلی

2-2. تعهد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

3. طرح پژوهش

3-1. جمع آوری و سنجش اطلاعات

3-2. صحت و اعتبار

4. نتایج

4-1. ارزیابی درستی مدل

4-2. نتایج تست فرضیه ها

5. نتایج و حقایق

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

With the global evolution of knowledge competition, university faculties play an important role in the development of knowledge and technology in colleges and universities, and multiple job responsibilities made faculty’s job suffering from more demanding and stressful. University faculties are the backbone of the university, and high faculty turnover rate has detrimental effects on the development of university. This research obtain 209 questionnaires from university faculties of Zhejiang province, and the relationship among job stress, job satisfaction, job engagement and organizational commitment is analyzed by structural equation model system. The results show that the job stress of the university faculties has positive direct effect on the job satisfaction, but also has the negative indirect effect on the job satisfaction. The job engagement has positive direct effect on the job satisfaction. All of the job stress, job engagement and the job satisfaction have the effect on organizational commitment, job satisfaction has positive direct effect, job stress has a positive indirect effect, and job engagement has a positive direct effect indirect effect.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

با توجه به سیر تکامل جهانی رقابت های علمی، اساتید دانشگاهی نقش مهمی را توسعه دانش و مهارت در دانشکده ها و دانشگاه ها ایفا می کنند، و مسئولیت های چندگانه شغلی، شغل اساتید را به سبب سخت بودن و طاقت فرسا بودن، تحت شعاع قرار می دهد. اساتید دانشگاه ستون استحکام دانشگاه هستند، و نرخ بالای رفت و آمد اساتید اثرات زیان آوری بر توسعه دانشگاه دارد. در این مطالعات 209 پرسشنامه از اساتید ایالت چجیانگ، و رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی، تعهد شغلی و تعهد سازمانی، به وسیله سیستم مدلسازی معادلات ساختاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس شغلی مربوط به اساتید دانشگاه اثر مستقیم مثبتی بر رضایت شغلی دارد. تمام استرس شغلی، تهعد شغلی و رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی تاثیر دارد، رضایت شغلی تاثیر مثبت مستقیم، استرس شغلی تاثیر مثبت غیر مستقیم، و تعهد شغلی تاثیر مثبت مستقیم وغیرمستقیم دارد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  پروسه علمی کامپیوتر – Procedia Computer Science
کلمات کلیدی   اساتید دانشگاه، استرس شغلی، تعهد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته مدیریت و روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت منابع انسانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید