مقاله انگلیسی نقش کارآفرینان اجتماعی در پیشرفت مقاصد روستایی (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله نقش کارآفرینان اجتماعی در پیشرفت مقاصد روستایی
عنوان انگلیسی مقاله The roles of social entrepreneurs in rural destination development
نمونه مقاله انگلیسی Introduction

The focus of this paper is to enhance our understanding of the key roles social entrepreneurs (SEs) play in rural destination development and to develop a new theoretical framework as the foundation of further research in this area. As Jaafar and Rasoolimanesh (2015) note rural tourism represents a tool for rural revitalization. SEs can influence the development of rural tourism; however, literature documenting the roles they play is lacking, posing a gap in understanding the ways rural tourism is developed. Examining the roles of SEs in tourism destinations sheds light on the engagement of entrepreneurs who are motivated not only by profit, but also by social objectives. This type of academic engagement reflects pragmatic changes that are evident in rural tourism destinations. This paper addresses gaps in our understanding of the roles SEs play in rural destination development. This was achieved through our cross-case analysis from Ireland, South Africa and USA. The objectives of the paper are four-fold. Firstly to identify if there are commonalities in terms of the roles that SEs play in rural tourism destinations, secondly to identify the roles that are played by SEs in rural tourism destinations, thirdly to examine how these roles are connected and fourthly to begin to build a framework within which the role of SEs can be analyzed…. Combining findings from three geographically diverse contexts, our paper provides rich insight into the role of SEs as opportunists, catalysts and network architects in rural destinations and suggests that our rural tourism lens needs to adjust from focusing primarily on the role of communities, policy makers, and to a lesser extent entrepreneurs, to encompass this new stakeholder. Doing so will provide an opportunity to push existing boundaries and consider the role of SEs in rural tourism development. The next section reviews the concept of entrepreneurs and SEs in tourism, on which this paper is based.

نمونه ترجمه کامپیوتری مقدمه

تمرکز این مقاله این است که درک ما از نقش های کلیدی کارآفرینان اجتماعی (SE ها) در توسعه روستایی در مناطق روستایی و ایجاد یک چارچوب نظری جدید به عنوان پایه ای برای تحقیقات بیشتر در این زمینه، را افزایش دهیم. به عنوان Jaafar و Rasoolimanesh (2015) توجه گردشگری روستایی نشان دهنده ابزار برای احیای روستا است. SE ها می توانند توسعه گردشگری روستایی را تحت تاثیر قرار دهند؛ با این حال، ادبیات مستند سازی نقش هایی که در آنها بازی می کنند، فاقد آن هستند، و شکاف در درک راه هایی است که گردشگری روستایی توسعه می یابد. بررسی نقش SE ها در اهداف گردشگری، بر مشارکت کارآفرینان تأکید می کند که نه تنها با سود، بلکه همچنین به اهداف اجتماعی نیز انگیزه می دهند. این نوع تعامل دانشگاهی نشان دهنده تغییرات عملی است که در اهداف گردشگری روستایی مشهود است. این مقاله به شکاف در درک ما از نقش SEs در توسعه روستایی روستا اشاره می کند. این از طریق تجزیه و تحلیل متقابل ما از ایرلند، آفریقای جنوبی و آمریکا به دست آمد. اهداف مقاله چهار برابر است. در مرحله اول، شناسایی اینکه آیا مشترکاتی در رابطه با نقش هایی که SE در مقصد گردشگری روستایی ایفا می کنند وجود دارد، دوم اینکه شناسایی نقش هایی که در مناطق گردشگری روستایی انجام می شود، سوم، بررسی نقش این نقش ها و در مرحله چهارم ایجاد یک چارچوبی که در آن نقش SE ها را می توان تحلیل کرد … با ترکیب یافته های سه محدوده جغرافیایی متنوع، مقاله ما بینش غنی از نقش SE ها را به عنوان اپورتونیست ها، کاتالیزورها و معماران شبکه در مقاصد روستایی ارائه می دهد و نشان می دهد که لنز گردشگری روستایی ما نیاز به تمرکز بیشتر بر نقش جوامع، سیاست گذاران، و به حداقل رساندن کارآفرینان، برای در بر گرفتن این سهامدار جدید. انجام این کار فرصتی را برای جلوگیری از مرزهای موجود فراهم می کند و نقش SE ها را در توسعه گردشگری روستایی در نظر می گیرد. در بخش بعدی، مفهوم کارآفرینان و شرکت های بزرگ در گردشگری را بررسی می کنیم که بر اساس این مقاله است.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  سالنامه تحقیقات گردشگری – Annals of Tourism Research
کلمات کلیدی  کارآفرین اجتماعی، گردشگری روستایی، توسعه اهداف روستایی، توان گردشگری، معماری شبکه
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش کارآفرینی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید