مقاله نقش فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان به عنوان یک متغیر واسطه ای سبک رهبری مرتبط با عملکرد کارکنان (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله نقش فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان به عنوان یک متغیر واسطه ای سبک رهبری مرتبط با عملکرد کارکنان (مطالعاتی در پروم پرهوتانی)
عنوان انگلیسی مقاله The Role of Corporate Culture and Employee Motivation as a Mediating Variable of Leadership Style Related with the Employee Performance (Studies in Perum Perhutani)
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

1-پیشینه

2- مرور منابع

2=1 سبک رهبری

2-2 فرهنگ سازمانی

2-3 انگیزش کارکنان

2-4 عملکرد کارکنان

2-5 روش

3-نتایج تحقیق

4-بحث

5-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The aims of this research are to determine the influence and role of the independent variables, namely leadership style, corporate culture and employee motivation on employee performance. Furthermore, another purpose of this experiment is to determine the role of corporate culture and employee motivation as a mediating variable of leadership style related with the employee performance.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف تحقیق حاضر، تعیین اثر و نقش متغیر های مستقل یعنی سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان بر روی عملکرد کارکنان است. به علاوه، هدف دیگر این مطالعه، تعیین نقش فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان به عنوان یک متغیر واسطه ای سبک رهبری مرتبط با عملکرد کارکنان است.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  کنفرانس عمومی در مورد کسب و کار و علوم اجتماعی
کلمات کلیدی  فرهنگ سازمانی، انگیزه کارکنان، سبک رهبری، عملکرد کارکنان
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 7
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت عملکرد، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید