مقاله اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز (2007 IGI)

عنوان فارسی مقاله اطلاع رسانی عصبی مدل OAR برای ارائه دانش داخلی در مغز
عنوان انگلیسی مقاله The OAR Model of Neural Informatics for Internal Knowledge Representation in the Brain
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مدل های اطلاع رسانی عصبی از حافظه ی انسان

مدل اطلاع رسانی عصبی در حافظه ی انسان

مدل دسته بندی سلسله مرتبه ای عصبی (HNC) برای حافظه

مدل OAR برای ارائه اطلاعات و دانش داخلی

تشبیه ارتباطی مدل OAR

مدل تعمیم یافته ی OAR برا حافظه ی بلند مدت

مکانیزم های یادگیری که با مدل OAR توصیف میشود

توصیف معماری دانش با مفاهیم جبری مبتنی بر OAR

مکانیزم های یادگیری که توسط مدل OAR توضیح داده شده است

تخمین زدن ظرفیت حافظه ی مغز انسان بر اساس مدل OAR

جمع بندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The cognitive models of information representation are fundamental research areas in cognitive informatics, which attempts to reveal the mechanisms and potential of the brain in learning and knowledge representation. Because memory is the foundation of all forms of natural intelligence, a generic model of memory, particularly the long-term memory, may explain the fundamental mechanism of internal information representation and the forms of learning results. This article presents the Object-Attribute-Relation (OAR) model to formally represent the structures of internal information and knowledge acquired and learned in the brain. The neural informatics model of human memory is introduced with particular focus on the long-term memory. Then, the OAR model that explains the mechanisms of internal knowledge and information representation in the brain is formally described, and the physical and physiological meanings of this model are explained. Based on the OAR model, knowledge structures and learning mechanisms are rigorously explained. Further, the magnitude of human memory capacity is rigorously estimated on the basis of OAR, by which the memory capacity is derived to be in the order of 108,432 bits.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مدل های شناختی ارائه ی اطلاعات یکی از حوزه های بنیادی تحقیقات در اطلاع رسانی شناختی است که تلاش دارد تا مکانیزم ها و پتانسیل های مغز در یادگیری و ارائه ی دانش را نشان دهد. به دلیل این که حافظه یکی از مبانی اصلی تمام خوشه های طبیعی است، یک مدل عمومی از حافظه، به خصوص حافظه ی بلند مدت، میتواند مبانی بنیادی ارائه ی اطلاعات داخلی و انواع نتایج یادگیری را توضیح دهد. این مقاله یک مدل رابطه ی ویژگی اشیا (OAR) را برای ارائه ی رسمی ساختار های اطلاعات داخلی و دانش کسب شده و یادگرفته شده در مغز، ارائه میدهد. این مدل های اطلاعات رسانی عصبی در حافظه ی انسان با تمرکز خاص بر روی حافظه ی بلند مدت معرفی شده است. سپس، مدل OAR که مکانیزم های ارائه ی دانش و اطلاعات داخلی در مغز را نشان میدهد، به صورت رسمی توصیف میشود و معانی فیزیکی و فیزیولوژیک این مدل نیز توضیح داده میشود. بر اساس مدل OAR، ساختار های دانش و مکانیزم های یادگیری به دقت بررسی میشود. علاوه بر این، دامنه ی ظرفیت حافظه ی انسان بر اساس OAR به صورت دقیق بررسی میشود و با استفاده از این روش، ظرفیت حافظه بر مبنای 10^8,432 به دست می آید.

سال انتشار 2007
ناشر IGI
مجله  بین المللی مجله انفورماتیک شناختی و هوش طبیعی – Int’l Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence
کلمات کلیدی  AI، اطلاع رسانی شناختی، مدل های شناختی در مغز، علوم هوش، ارائه اطلاعات داخلی، مهندسی دانش، ارائه دانش، مکانیزم های یادگیری، معماری حافظه، ظرفیت حافظه، هوش طبیعی، اطلاع رسانی عصبی، مدل OAR، مهندسی نرم افزار
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش  هوش مصنوعی و مهندسی نرم افزار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید