مقاله ABC جدید: یک راهنمای کاربردی برای درمان رفتار شناسی علم اعصاب (2015 Amhcajournal)

عنوان فارسی مقاله ABC جدید: یک راهنمای کاربردی برای درمان رفتار شناسی علم اعصاب
عنوان انگلیسی مقاله The New ABCs: A Practitioner’s Guide to Neuroscience-Informed Cognitive-Behavior Therapy
فهرست مطالب ABCهای قدیمی: رهیافتهای CBT رایج

مدل ABCDE

معرفی به علم اعصاب

رشد و تکامل مغز

چطور مغز به گذشته پاسخ می دهد

ABC جدید: یک رهیافت شناختی-رفتاری علم اعصاب

موج 1

موج 2

مشاوره با ABCS جدید

A: شرکت در واکنشهای فیزیولوژیکی

B. ساخت مغز از پایین به بالا

C: اتصال پایین به بالا

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Cognitive-behavioral therapy models are evolving to take into account the impact of physiological responses on client distress and the secondary role of conscious cognitions and beliefs in perpetuating distress and dysfunction. This article presents an accessible and practical description of a neuroscience-informed cognitive-behavior therapy model, in the hope that readers will learn how to apply this model in practice.
ترجمه بخشی از متن مقاله

مدلهای درمانی رفتار شناسی برای بررسی تاثیر واکنشهای فیزیولوژیکی پریشانی مراجعان و نقش ثانویه هوشیاری شناختی و اعتقاد به ماندگاری پریشانی و نقص عملکرد مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله یک توصیف قابل دسترس و کاربردی از مدل درمانی رفتاری-شناختی علم اعصاب ارائه می دهد، با این امید که خوانندگان بیاموزند که این گونه از مدلها در عمل چگونه مورد استفاده قرار می گیرند.

سال انتشار 2015
ناشر Amhcajournal
مجله  مجله مشاوره سلامت روانی – Journal of Mental Health Counseling
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته روانشناسی و پزشکی
مناسب برای گرایش روانپزشکی، روانشناسی بالینی و مغز و اعصاب
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید