مقاله انگلیسی رهبری و تحرک تغییر (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله رهبری و تحرک تغییر: نقش واسطه ای رهبری توزیع شده
عنوان انگلیسی مقاله Leadership and change mobilization: The mediating role of distributed leadership
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
نکات برجسته
خلاصه
چکیده گرافیکی
کلید واژه ها
1. معرفی
2. توسعه تئوری و فرضیه
3. روش
4. نتایج
5. بحث
6. محدودیت ها و تحقیقات آینده
7. نتیجه گیری
تقدیرنامه ها
منابع
فهرست مطالب Outline
Highlights
Abstract
Graphical abstract
Keywords
1. Introduction
2. Theory and hypothesis development
3. Method
4. Results
5. Discussion
6. Limitations and future research
7. Conclusions
Acknowledgments
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

تغییر پیشرو یک چالش پایدار مدیریتی است که شامل تلاشهای فردی و جمعی در یک سازمان است. در میان اهرم هایی که مدیران می توانند از آنها برای ایجاد تغییر استفاده کنند ، فعالیت های بسیج به ویژه مرتبط هستند زیرا رهبران را قادر می سازند تا منابع و فرایندهای لازم برای تغییر را فعال کنند. این مطالعه بررسی می کند که آیا جهت گیری های فردی و وظیفه محور به رهبری به تأکید بر بسیج کردن تغییر از طریق تأثیر آنها بر رهبری توزیع شده مربوط می شود. این فرضیه ها با استفاده از یک نظرسنجی بین المللی که شامل 459 مدیر میانی از شرکت ها ، کشورها و صنایع مختلف است که یک پروژه تغییر سازمانی برنامه ریزی شده را اجرا کرده اند ، آزمایش شده اند. این یافته ها نشان می دهد که هر دو جهت گیری فرد محور و وظیفه محور به رهبری ، ارتباط مستقیمی با تحول در تحول دارند و رهبری توزیع شده ممکن است رابطه بین جهت گیری ها به رهبری و فعالیت های بسیج را توضیح دهد.

1. مقدمه

تغییر سازمانی همچنان یک چالش اساسی برای مدیریت است (برنز ، 2004 ؛ Pasmore ، 2015). تحقیقات علمی است بینش و درک فرآیندهای تغییر ، تغییر مدیریت ، تغییر رهبری و رهبری سازمانی تلاشهای تغییر و توسعه انواع شناسی و مفاهیم مختلفی دارند شناسایی و مورد مطالعه و تجربی قرار گرفت (Burke، 2013؛ Burnes، 2004؛ گرین وود و هینگینگ ، 1996) و ادبیات اخیر به طور فزاینده ای بر مفهوم و فرآیندهای مدیریت تغییر متمرکز شده اند ، و عوامل مؤثر در موفقیت آن (Stilwell، Pasmore، & Shon، 2016). در میان محرکهای تغییر برنامه ریزی شده مشخص شده در ادبیات (به عنوان مثال ، باتیلانا ، گیلمارتین ، سنگول ، پاچ و الکساندر ، 2010) ، بسیج – به معنای فعالیتهایی است که رهبران را قادر می سازد تا منابع را فعال کنند و فرآیندهای لازم برای تغییر در واقع رخ می دهد – بسیار مهم است نقش. در حقیقت اعضای سازمان می توانند قابلیت ها را توسعه دهند برای موفقیت درگیر روش های جدید انجام کارها بود فعالیت های بسیج (هوی ، 1999). بنابراین ، درک عوامل موثر بر این رانندگان مهم است

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Leading change is an enduring managerial challenge that encompasses individual and collective efforts within an organization. Among the levers that managers can use to foster change, mobilizing activities are considered particularly relevant since they enable leaders to activate the resources and processes necessary for change to actually occur. This study investigates whether individual person- and task-centred orientations to leadership relate to an emphasis on mobilizing change through their effect on distributed leadership. These hypotheses are tested using an international survey involving 459 middle managers from different firms, countries and industries who had implemented a planned organizational change project. The findings reveal that both person-centred and task-centred orientations to leadership relate positively to mobilizing change, and that distributed leadership may explain the relationship between orientations to leadership and mobilizing activities.

1.Introduction

Organizational change continues to be a key challenge for management (Burnes, 2004; Pasmore, 2015). Scientific investigations have provided insights into and understandings of change processes, change management, change leadership, and leadership of organizational change and development efforts. Various typologies and concepts have been identified and empirically studied (Burke, 2013; Burnes, 2004; Greenwood & Hinings, 1996), and recent literature has focused increasingly on the concept and processes of change management, and factors contributing to its success (Stilwell, Pasmore, & Shon, 2016). Among the drivers of planned change identified in the literature (e.g. Battilana, Gilmartin, Sengul, Pache, & Alexander, 2010), mobilizing – meaning activities that enable leaders to activate the resources and processes necessary for change to actually occur – plays a crucial role. In fact, organizational members can develop the capabilities needed to successfully engage in new ways of doing things through mobilizing activities (Huy, 1999). Therefore, it is important to understand the factors affecting these drivers

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Journal of Business Research  /  مجله تحقیقات تجاری
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  رهبری
جهت گیری های فرد و وظیفه محور
تغییر سازمانی
رهبری توزیع شده است
کلمات کلیدی انگلیسی
Leadership
Person- and task-centred orientations
Organizational change
Distributed leadership
صفحات مقاله انگلیسی 10
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید