مقاله اثر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله اثر قدرت مدیرعامل بر نوآوری سازمانی اکتشافی و انتفاعی
عنوان انگلیسی مقاله The influence of CEO power on explorative and exploitative organizational innovation
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

توسعه نظریه و فرضیه

پیش بینی های اجرایی نوآوری سازمانی

قدرت مدیرعامل و خروجی های سازمانی

قدرت مدیرعامل و نوآوری سازمانی اکتشافی – چشم انداز نظریه نمایندگی رفتاری

قدرت مدیرعامل و نوآوری سازمانی انتفاعی

نقش تعدیل کننده وضعیت مدیرعامل خارجی

روش ها

نمونه ها و منابع داده

معیارها

متغیر وابسته

متغیر مستقل

متغیرهای کنترل

نتایج

بحث و پیامدها

محدودیت‌ها و جهت‌گیری پژوهش های آتی

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Despite the growing research evidence on the effect of powerful CEOs on organizational outcomes, their role in shaping the firm’s innovation agenda has received little scholarly attention. This study examines the effect of CEO power on exploratory and exploitative innovation. Drawing from core arguments of Behavioral Agency Theory, this study proposes that firms led by powerful CEOs are likely to pursue more exploratory and less exploitative innovations. Furthermore, these relationships are significantly strengthened by CEO Outsider Status. Using data from 150 U.S. firms, the results reveal a significant positive relationship between CEO power and explorative innovation. Contrary to predictions, firms led by powerful CEOs engage in more not less exploitative innovation when the CEO is appointed from outside the firm. Overall, the findings provide a more nuanced explanation of the link between CEO power and organizational innovation. Implications for research and practice are discussed.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

با وجود افزایش مدارک پژوهشی در مورد تأثیر مدیران عامل قدرتمند روی نتایج سازمانی، نقش آنان در شکل دادن به برنامه کاری نوآوری، توجهات آکادمیک و دانشمندانه را به سمت خود جلب کرده است. این مطالعه اثر قدرت  مدیرعامل  روی نوآوری اکتشافی و انتفاعی را بررسی می کند. با توجه به مباحث اصلی در نظریه نمایندگی رفتاری، این مطالعه پیشنهاد می دهد که شرکتهایی که توسط مدیران عاملی قدرتمند مدیریت و راهبری می شوند، می توانند بیشتر به دنبال نوآوری اکتشافی باشند  و کمتر به سراغ نوآوری انتفاعی بروند. علاوه بر این، روابط به میزان قابل توجهی توسط وضعیت خارجی  مدیرعامل  مستحکم شده اند. با استفاده از داده های 150 شرکت آمریکایی، نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت قابل توجه بین قدرت  مدیرعامل  و نوآوری اکتشافی وجود دارد. بر خلاف پیش بینی ها، وقتی یک مدیرعامل از خارج شرکت در رأس شرکت قرار می گیرد، شرکتهایی که با  مدیرعامل  های قدرتمند هدایت می شوند، بیشتر در نوآوری انتفاعی قرار می گیرند. در کل، یافته های ما، رابطه بین قدرت مدیرعامل و نواوری سازمانی را دقیق تر نشان می دهد. مفاهیم و پیامدها برای پژوهش و عمل مورد بحث قرار می گیرد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله تحقیقات بازاریابی – Journal of Business Research
کلمات کلیدی  قدرت مدیرعامل، نوآوری، انتفاع، اکتشاف، نظریه نمایندگی رفتاری، خواستگاه و منشا مدیرعامل
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید