مقاله تاثیر خویشتن بر مادیگرایی در میان نوجوانان (2016 وایلی)

 

 

عنوان فارسی مقاله تاثیر خویشتن بر مادیگرایی در میان نوجوانان
عنوان انگلیسی مقاله The impact of self on materialism among teenagers
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

توسعه نظری

خویشتن

مادیگرایی

توسعه نظری: خویشتن و مادیگرایی

روش شناسی تحقیقاتی

مقیاس ها

روند تحلیل

نتایج و بحث

نتیجه گیری

محدودیت ها و تحقیقات آتی

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

No previous research has investigated the relationship between the concept of self and materialism, especially among teenagers. Our study seeks to reverse this trend by examining how independent self-construal and interdependent self-construal affect materialism among Brazilian teenagers (grades 7 through 12). Hypotheses were tested using structural equation modelling. We find that independent selfconstrual has a positive effect on materialism. Furthermore, we created three sub-constructs out of the original interdependent selfconstrual construct, none of which affected materialism in the same way. Group dependency, a need to achieve the group’s authorisation, increases materialism; group loyalty, an attitude of group fidelity, has no effect on materialism; and group respect, a respect for group decision, diminishes materialism. These are interesting results, because they question our prior beliefs on the matter and introduce new factors into the scholarly discussion of this issue.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

هیچ مطالعه پیشینی رابطه بین مفهوم خویشتن و مادیگرایی بویژه در میان نوجوانان را بررسی نکرده است. مطالعه ما به دنبال معکوس ساختن این روند با بررسی این مورد است که چگونه خود آزمایی مستقل و وابسته می توانند مادیگرایی در بین نوجوانان برزیلی (کلاس 7 تا 12) را تحت تاثیر قرار دهد. فرضیات با استفاده از مدل سازی معادله ی ساختاری آزمون شد. دریافتیم که خودآزمایی مستقل تاثیر مثبتی بر مادیگرایی دارد. بعلاوه، سه ساختار فرعی از ساختار خودآزمایی مستقل اصلی ایحاد کرده ایم که هیچ یک مادیگرایی را به یک شکل تحت تاثیر قرار نداد. وابستگی گروه، نیاز برای دستیابی به مجوز گروه، مادیگرایی را افزایش داد؛، وفاداری گروه، نگرش وفاداری گروه، بر مادیگرایی تاثیری نداشته است و یک احترام گروهی و احترام برای تصمیمات گروه، مادیگرایی را کاهش داد. این ها نتایج جالبی هستند زیرا باورهای پیشین مان در مورد موضوع را مورد بحث قرار می ددهد و عوامل جدیدی در بحث های علمی در مورد این موضوع را معرفی می کنیم.

سال انتشار 2016
ناشر وایلی
مجله   مجله رفتار مصرف کننده – Journal of Consumer Behaviour
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته روانشناسی و مدیریت
مناسب برای گرایش  روانشناسی عمومی و بازرایابی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید