مقاله تاثیر سودآوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل: بررسی تجربی شرکت های منتخب در بورس سهام نیجریه (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تاثیر سودآوری بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل: بررسی تجربی شرکت های منتخب در بورس سهام نیجریه
عنوان انگلیسی مقاله The impact of profitability on capital structure and speed of adjustment: An empirical examination of selected firms in Nigerian Stock Exchange
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات

3. روش

1. 3 تعیین سرعت تعدیل

2. 3 اعتبارسنجی

4. تحلیل و یافته ها

1. 4 سرعت تعدیل

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The aim of the study was to investigate the impacts of capital structure on the performance of Nigerian listed non-financial firms and how these firms adjust to the target capital structure. We tested the Trade-off theory and the pecking order theory and the relevance of these theories to Nigerian firms is confirmed. The speed of adjustment to the target capital structure is determined using both pool OLS and GMM to ensure the robustness of the finding. The descriptive statistics show that leverage constitute 63% of the capital structure of Nigerian firms, while leverage is dominated with the short term leverage. We observed that profitability and asset structure were negatively related to leverage while the size of the firm and non-debt tax shield were positively related to leverage. The adjustment speed of Nigerian firms is very high 47% that compares well with studies on non-financial firms done in most developed countries.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف این مطالعه پژوهش تاثیرات ساختار سرمایه برعملکرد شرکت های غیر مالی پذیرفته شده نیجریه ای و چگونگی تعدیل این شرکت ها با ساختار سرمایه هدف می باشد. در اینجا نظریه توازن و نظریه ترتیب هرمی را تست نموده و ربط این نظریه ها به شرکت های نیجریه ای تائید می شود. سرعت تعدیل با ساختار سرمایه هدف، با استفاده از OLS و GMM تعیین و بدین طریق از قابلیت اطمینان یافته ها اطمینان حاصل می شود. آماره های توصیفی نشان می دهند که اهرم مالی 63 درصد از ساختارسرمایه شرکت های نیجریه ای را تشکیل می دهد، در حالیکه اهرم تحت سلطه اهرم کوتاه مدت می باشد. مشاهده کردیم که سودآوری و ساختار دارایی رابطه منفی با اهرم داشتند، در حالیکه اندازه شرکت و سپر مالیات غیر بدهی رابطه مثبتی با اهرم داشتند. سرعت تعدیل شرکت های نیجریه ای، بسیار بالا یعنی 47 درصد است و این مقدار با مطالعات انجام شده روی شرکت های غیر مالی در اکثر کشورهای توسعه یافته مقایسه می شود.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  پژوهش در کسب و کار و امور مالی بین المللی – Research in International Business and Finance
کلمات کلیدی  اهرم، عملکرد، ساختار سرمایه هدف، سرعت تعدیل
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 18
مناسب برای رشته مدیریت و علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش مدیریت مالی، مدیریت عملکرد، اقتصاد مالی و مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید