مقاله انگلیسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای هندی (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهای هندی و لیست شده GCC (شورای شرکتی خلیج): یک تحقیق تجربی
عنوان انگلیسی مقاله The impact of corporate governance on financial performance of Indian and GCC listed firms: An empirical investigation
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
خلاصه
کلید واژه ها
1. معرفی
2. مرور ادبیات
3. داده و روش
4- تجزیه و تحلیل داده ها و بحث و گفتگو
5- نتیجه گیری
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Review of literature
3. Data and methodology
4. Data analysis and discussion
5. Conclusion
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

حاکمیت شرکتی در ایجاد فرهنگ آگاهی ، شفافیت و باز بودن نقش اساسی دارد. در این زمینه ، این مقاله دیدگاهی مختصر در مورد پیشینه سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کشورهای هند و شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ، سیستم حقوقی شرکتها و سیاستهای نظارت وضع شده توسط دولتهای هند و GCC ارائه می دهد. علاوه بر این ، تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتها بر عملکرد مالی شرکتهای دارای فهرست هندی و GCC را تحلیل می کند. در این تحقیق از نمونه ای استفاده شده است که شامل 53 شرکت ذکر شده غیر مالی از هند و 53 شرکت ذکر شده غیر مالی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای دوره زمانی 2009-2016 است. نتایج نشان داد که مسئولیت هیئت مدیره (BA) و کمیته حسابرسی (AC) تأثیر ناچیزی در عملکرد شرکتها دارند که توسط ROE و Tobin’s Q اندازه گیری می شوند. علاوه بر این ، نتایج ساختگی کشور نشان می دهد که شرکت های هندی از نظر شیوه های مدیریت شرکت ها و عملکرد مالی عملکرد بهتری نسبت به کشورهای خلیج دارند. مطالعه حاضر به عنوان باتری برای تحقیقات و مطالعات بیشتر بخصوص در بنگاه های ذکر شده هند و GCC در زمینه مدیریت شرکت و عملکرد مالی در نظر گرفته شده است.

1. مقدمه

حاکمیت شرکت به عنوان داشتن مشروعیت ، مسئولیت پذیری و صلاحیت در عرصه سیاست و ارائه خدمات با رعایت همزمان قانون و حقوق بشر توصیف می شود (Srivastava، 2009). این گزارش با گزارش کادبوری به راحتی قابل درک است که در آن ذکر شده است که چگونه مدیریت شرکت ها فعالیت های شرکت ها را کنترل و کنترل می کنند (کادبوری ، 2002). با این حال؛ گفته می شود كه حكومت می تواند خوب یا بد ، مؤثر یا ناكارآمد باشد ، اما بسته به آنچه در طی دوره های حاكمیت گنجانیده شده است و همچنین براساس ارزش های مشخصه یا كیفیت مرتبط با آن است. مفهوم حاکمیت شرکتی برای هند خیلی قدیمی نیست. این در زمان اوایل دهه 90 میلادی آغاز شده است که جهانی سازی به دنبال شفافیت ، مسئولیت پذیری و عملکرد خوب از مدیران شرکت ها است و این نشان دهنده الزام دولت مدیریت شرکت (CG) است (Bhardwaj و همکاران ، 2014). اولویت CG در GCC از اوایل سال 2000 به دلیل زنجیره ای از حوادث مختلف پیش بینی نشده در عرصه تجارت شروع به جلب توجه کرد. اخیراً پدیدار شده و توجه هر یک را به خود جلب می کند ، خواه سرمایه گذار باشد و هم متخصصان شرکت (Shehata، 2015).

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Corporate governance plays a vital role in creating a corporate culture of consciousness, transparency, and openness. In this context, this paper provides a brief view about the background of corporate governance mechanisms in India and Gulf Corporation Council (GCC) countries, corporate legal system and monitoring policies laid down by Indian and GCC governments. Furthermore, it analyzes the impact of corporate governance mechanisms on the financial performance of Indian and GCC listed firms. The study uses a sample that consists of 53 non-financial listed companies from India and 53 non-financial listed companies from GCC countries for the period 2009–2016. Results revealed that board accountability (BA) and audit committee (AC) have an insignificant impact on firms’ performance measured by ROE and Tobin’s Q. Similarly, transparency and disclosure (TD) have an insignificant negative impact on firms’ performance measured by Tobin’s Q. Moreover, the country dummy results show that Indian firms are performing better than Gulf countries ones in terms of corporate governance practices and financial performance. The current study is considered as a battery for further research and studies particularly in India & GCC listed firms in the context of corporate governance and financial performance.

1.Introduction

Corporate governance is described as having legitimacy, accountability, and competence in the realm of policy and delivery of services by simultaneously respecting the law and human rights (Srivastava, 2009). The concept can be easily understandable by the Cadbury report in which it is mentioned how corporate governance manages and control companies working activities (Cadbury, 2002). However; it is said that governance can be good or bad, effective or ineffective but depending on what is incorporated during the governing practices and also based on the characteristic or quality values associated with it. The concept of corporate governance is not too old for India; it had started at the time of early 90′s when the globalization was introduced which requesting transparency, accountability and good performance from the corporate executives and that reflect the requirement of the Corporate Governance(CG) (Bhardwaj et al., 2014). The priority for CG in the GCC has started gaining momentum in early 2000 due to a chain of various unforeseen incidents in the business arena. It is recently emerged and grabs the attention of each one, whether they are investors or corporate professionals (Shehata, 2015).

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Research in International Business and Finance  /  تحقیقات در امور بازرگانی و امور مالی بین المللی
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  حاکمیت شرکتی
عملکرد مالی
هند
GCC
کلمات کلیدی انگلیسی
Corporate governance
Financial performance
India
GCC
صفحات مقاله انگلیسی 13
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید