مقاله تاریخچه مدیریت: یک دیدگاه جهانی (1995 امرالد)

عنوان فارسی مقاله تاریخچه مدیریت: یک دیدگاه جهانی
عنوان انگلیسی مقاله The history of management: a global perspective
فهرست مطالب مقدمه

جنبش مدیریت کلاسیک

مدیریت علمی

مدیریت اداری عمومی

جبنش مدیریت رفتاری

روابط انسانی

جنبش مدیریت کمی

جنبش مدیریتی مدرن

رویکرد فرایند

رویکرد سیستم ها

رویکرد اقتضایی

مدیریت راهبردی

رویکرد مدیریت سبک ژاپنی

رویکرد تعالی

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Introduction

One of the keys to successful management is the ability to understand and apply modern management principles and techniques effectively. Managers must develop an in-depth knowledge of past and present models, theories and processes in order to manage effectively and intelligently. Contemporary management practice is pervasive in every aspect of human life within all types of organizations. Basic management techniques have been traced to the city of Ur (Iraq) in 3000 BC where Sumerian priests were the first to keep written records as a means of recording business transactions. Translations from early Egyptian papyri, dating back to 1300 BC, recognized the importance of organization and administration in bureaucratic states. Similar records have been found for ancient China[1]. Moses is credited with employing his father-in-law, Jethro, as a management consultant. Jethro helped design the organization through which Moses ruled the Hebrews in the desert[2].

ترجمه بخشی از متن مقاله مقدمه

یکی از کلید های مدیریت موفق، توانایی درک و به کار گیری موثر اصول و فنون مدیریتی مدرن است. مدیران بایستی یک دانش عمیق را از مدل های گذشته و حال، تئوری ها و فرایند ها به منظور مدیریت موثر و هوشمندانه توسعه دهند. شیوه های مدیریتی معاصر در هر بعد از زندگی بشر در چارچوب همه انواع سازمان ها، فراگیر شده است.

قدمت و تاریخچه فنون مدیریتی اساسی به شهر اور( عراق) در 3000 سال قبل از میلاد بر می گردد که در آن کشیش های سومری برای اولین بار یک سری دستور العمل های کتبی را به عنوان ابزار های ثبت معاملات کسب و کار توسعه دادند. معاملات و تراکنش های انجام شده بر روی پاپیروس های مصری اولیه،که قدمت آن به 1300 میلاد قبل از میلاد بر می گردد، نشان از اهمیت سازمان دهی و مدیریت در دولت های بروکراتیک دارد.آثار و نوشته های مشابه نیز در چین باستان(1) یافته شده است. حضرت موسی از پدرزنش جترو به عنوان مشاور مدیریتی استفاده می کرده است. جترو طراح سازمانی بود که از طریق این سازمان، موسی عبرانیان را در بیابان اداره می کرد(2).

سال انتشار 1995
ناشر امرالد
مجله  مجله تاریخچه مدیریت – Journal of Management History
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19
تعداد صفحات ترجمه مقاله 22
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت اجرایی و مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید