مقاله برنامه درسی پنهان مجددا بازبینی شده: نقد و بررسی تحقیق راجع به تاثیر سنجش جمعی بر یادگیری (2010 تیلور و فرانسیس)

عنوان فارسی مقاله برنامه درسی پنهان مجددا بازبینی شده: نقد و بررسی تحقیق راجع به تاثیر سنجش جمعی بر یادگیری
عنوان انگلیسی مقاله The hidden curriculum revisited: a critical review of research into the influence of summative assessment on learning
فهرست مطالب مقدمه

مطالعات کلاسیک

Making the grade (1968)

برنامه درسی پنهان (1971)

Up to the mark: مطالعه بازی امتحان (1974)

تاثیر سنجش بر شیوه های یادگیری دانشجویان

دستورجلسه تحقیق جدید

بخشی از متن مقاله انگلیسی That summative assessment drives learning has become one of the most frequently stated maxims in the literature of assessment and learning in higher education. However, a careful review of the empirical research often cited in support of this proposition may cause us to reconsider its veracity and to seek a more nuanced understanding of the research findings. Seminal research on the influence of assessment on learning in higher education was reviewed on the basis of its context, research methods used, sampling, reported findings, and the generalisability of these findings. This study found that the treatment of the research reported in frequently cited works such as Making the grade, The hidden curriculum, and Up to the mark has often oversimplified, and thus misrepresented, the research findings, leading to singular interpretations of complex, multi-faceted phenomena. Other research suggesting limitations to the capacity of assessment per se to improve students’ approaches to learning is often misunderstood or under-emphasised, leading to the risk of exaggerated claims for the capacity of ‘alternative’ forms of assessment to foster effective learning processes in students. The findings of this review lead to a proposed agenda for empirical research to address what seem to be serious gaps in our understanding of fundamental aspects of the interactions between assessment and learning.
ترجمه بخشی از متن مقاله

سنجش جمعی محرک یادگیری به یکی از فراوان ترین اصول اظهار شده در نوشتجات سنجش و یادگیری درآموزش عالی تبدیل شده است. اما نقد و بررسی دقیق تحقیق تجربی اغلب در جهت حمایت از این پیشنهاد، سبب می گردد صحت و درستی اش را مجدداً مد نظر قرار داده و به دنبال شناخت دقیق تری از یافته های تحقیق باشیم. تحقیق اصلی پیرامون تاثیر سنجش بر یادگیری در آموزش عالی براساس زمینه (محیط)، روشهای تحقیق بکاررفته، نمونه گیری، یافته های گزارش شده و تعمیم پذیری این یافته ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که رسیدگی به تحقیق گزارش شده در کاربردی ترین کارها نظیر Making the grade، برنامه درسی پنهان  و Up to the mark، اغلب بیش از حد ساده شده و به همین خاطر تفسیر نادرست یافته های تحقیق منجر به تفاسیری واحد از پدیده های چند منظوره پیچیده گردیده است. تحقیق دیگر که محدودیت هایی برای ظرفیت سنجش جهت بهبود شیوه های یادگیری دانشجویان پیشنهاد می کند، اغلب بد فهمیده شده یا کمتر برآن تاکید شده است که این مسئله منجر به ریسک ادعاهای اغراق آمیز برای ظرفیت اشکال جایگزین سنجش جهت تقویت فرایندهای یادگیری موثر در دانشجویان می گردد. یافته های این نقد و بررسی منجر به دستورجلسه پیشنهاد شده برای تحقیق تجربی جهت بررسی شکاف های جدی در شناخت ما از جنبه های بنیادی تعاملات و برهم کنش های بین سنجش و یادگیری می گردد.

سال انتشار 2010
ناشر تیلور و فرانسیس
مجله   ارزیابی و سنجش در آموزش عالی – Assessment & Evaluation in Higher Education
کلمات کلیدی  برنامه درسی پنهان، شیوه های یادگیری، نقد و بررسی، سنجش و یادگیری، آگاهی از نشانه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته علوم تربیتی و روانشناسی
مناسب برای گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و روانشناسی تربیتی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید