مقاله مبدل PWM در طرف شبکه در سیستم های تولید توان بادی بر اساس کنترل حالت لغزشی فازی (2008 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله مبدل PWM در طرف شبکه در سیستم های تولید توان بادی بر اساس کنترل حالت لغزشی فازی
عنوان انگلیسی مقاله The Grid-side PWM Converter of the Wind Power Generation System Based on Fuzzy Sliding Mode Control
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. ساختار سیستم های تولید توان بادی با فرکانس ثابت و سرعت متغیر

3. مدل ریاضی و اصول کنترل مبدل های PWM طرف شبکه

4. طراحی کنترل کننده ی حالت لغزشی فازی

5. نتایج شبیه سازی ها

6. جمع بندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

With the growing rating of the wind energy generation system, capturing the maximum wind energy and improving the operation efficiency and power quality are becoming more and more important. In Variable Speed Constant Frequency (VSCF) wind energy generation system, the control and design of the grid-side converter is of great importance. This paper expatiates the principle and the mathematic model of the grid-side PWM converter, acquiring the equations of active power and reactive power controlled independently under the d-q frame of axes. The block diagram of the VSCF wind energy generation system with DFIG and the grid-side back-to-back PWM converter is established. Then the fuzzy sliding mode controller is designed suitably. The simulation results show that the grid-side PWM converter adopting fuzzy sliding mode control can adjust power factor and make the current flow flexibly, which realizes the switch between the generation state and the drag state, and the state of the grid-side PWM converter can be held to disturbance and nonlinear variety of load.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

با رشد نرخ استفاده از سیستم های مولد انرژی بادی، به دست آوردن بیشترین انرژی بادی و بهبود کارایی عملیات و کیفیت توان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده اند. در سیستم های تولید انرژی بادی فرکانس های ثابت با سرعت متغیر(VSCF) ، کنترل و طراحی مبدل طرف شبکه دارای اهمیت بالایی است. این مقاله به بررسی اصول و مدل های ریاضی مبدل PWM طرف شبکه میپردازد و معادله های توان فعال و واکنشی کنترل شده به صورت مستقل تحت قاب محور های d-q را به دست می آورد. بلوک دیاگرام سیستم های تولید انرژی بادی VSCF با DFIG و مبدل های پشت به پشت طرف شبکه ی PWM، در این مقاله ارائه شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان میدهد که مبدل PWM با استفاده از روش کنترل لغزشی فازی میتواند ضریب توان را تنظیم کرده و انعطاف مورد نیاز در جریان را ایجاد کند، که این موضوع موجب محقق شدن سوییچ بین وضعیت تولید و وضعیت تاخیر میشود و ، میتوان وضعیت مبدل PWM طرف شبکه را نسبت به اغتشاش ها و تغییرات غیر خطی بار، حفظ کرد.

سال انتشار 2008
ناشر آی تریپل ای
مجله  کنفرانس بین المللی مکاترونیک هوشمند پیشرفته
کلمات کلیدی   VSCF، مبدل PWM سمت شبکه، کنترل حالت لغزشی فازی، فاکتور قدرت، وضعیت تاخیر
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 17
مناسب برای رشته مهندسی برق و انرژی
مناسب برای گرایش مکاترونیک، مهندسی کنترل، انرژی های تجدیدپذیر و مهندسی الکترونیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید