مقاله اثرات عناصر افزودنی بر خصوصیات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C (سال 2010 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله اثرات عناصر افزودنی بر خصوصیات ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C
عنوان انگلیسی مقاله The effects of additive elements on the microstructure characteristics and mechanical properties of Cr–Fe–C hard-facing alloys
فهرست مطالب چکیده

1 – مقدمه

2 – روش های تجربی

3 – نتایج و بحث

1.3 – شناسایی مرحله و ترکیب شیمیایی

2.3 – مشاهده ریزساختار سطحی

3.3 – ویژگی های مکانیکی

4 – نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

The present investigation discusses the effects of V, Mo, and Ni addition on the morphologies and mechanical properties of primary carbides and eutectic colonies in Cr–Fe–C hard-facing alloys with hypereutectic compositions. Findings show that V, Mo, and Ni addition obviously affects the hardness and indentation fracture (KC) of primary carbides and eutectic colonies. V addition to alloy A can slightly increase the hardness of primary carbides varying from 1503 ± 17 to 1551 ± 13 HV but slightly decreases the KC value of primary carbides ranging from 3.80 ± 0.15 to 3.64 ± 0.14 MPa m1/2. Mo addition to alloy B can increase the KC value of primary carbides ranging from 2.35 ± 0.11 to 2.67 ± 0.08 MPa m1/2. Ni addition to alloy B can decrease the hardness of eutectic colonies varying from 769 ± 9 to 608 ± 13 HV. Maximum hardness was obtained in the coated surface of alloy B due to the formation of large amounts of primary M7C3 carbides.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

بررسی حاضر، در مورد اثرات افزودن V، Mo و Ni به ویژگیهای مورفولوژی و مکانیکی کاربید های اولیه و کلنی های اوتکتیک در آلیاژهای مقاوم Cr-Fe-C با ترکیبات هیپراوتکتیک بحث می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزودن V، Mo و Ni، به شکل واضحی بر سخت شدن و شکستگی دندانه ای شدن (K_c) کاربید های اولیه و کلنی های اوتکتیک تأثیر می گذارد. اضافه نمودن V به آلیاژ A می تواند به میزان مختصری سختی کاربید های اولیه را افزایش دهد که از HV 173 ±1503 تا HV 13± 1551 متغیر است، اما به میزان کمی مقدار K_c مربوط به کاربیدهای اولیه را از 15/0 ± 80/3 تا MPam(1/2) 14/ ±64/3 کاهش داد. اضافه نمودن Mo به آلیاژ B می تواند مقدار K_c کاربیدهای اولیه را از 11/ ± 35/2 تا 〖MPam(1/2) 08/ ± 67/2 افزایش دهد. اضافه نمودن Ni به آلیاژ B می تواند سختی کلنی های اوتکتیک را از 9 ± 769 بهHV 13 ± 608 کاهش دهد. با توجه به تشکیل مقادیر زیادی از کاربیدهای اولیه M_7 C_3، سختی ماکزیمم در سطح پوشیده شده آلیاژ B بدست آمد.

سال انتشار 2010
ناشر الزویر
مجله  مجله آلیاژها و ترکیبات – Journal of Alloys and Compounds
کلمات کلیدی   فلزات و آلیاژها، متالورژی پودر، ویژگی های مکانیکی، ریز ساختار
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی مواد
مناسب برای گرایش  متالوژی صنعتی، مهندسی مواد و متالوژی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید