مقاله تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت (2012 SSRN)

عنوان فارسی مقاله تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت
عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Accounting Restatements on Firm Growth
فهرست مطالب چکیده

مقدمه:

2. مرور ادبیات

3. روش شناسی و نمونه‌ها

1.3 سنجش رشد تامین مالی خارجی

2.3 انتخاب نمونه و داده‌ها

4. نتایج تجربی

1.4 تجزیه و تحلیل حساسیت

5. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Do restatements result in lower firm growth? One argument in support of this contention is that accounting restatements hurt contracting relations between the firm and outside parties such as a firm’s customers and suppliers, negatively impacting firm cash flows. The negative impact on cash flow reduces the level of internal cash holdings available for investment. Another argument is that restatements dampen firm growth by increasing the firm’s cost of external financing. We empirically evaluate these arguments by using the standard sales growth based financial planning model. In carrying out our analysis, we distinguish the effects of restatement on overall firm growth as well as its components of internally and externally financed growth. Our findings suggest that overall firm growth rates decline following a restatement. Furthermore, we find that accounting restatements have a greater adverse impact on externally financed growth rates. We also find that not all restatements yield identical effects: the impact of restatements is more pronounced for the subsample of firms identified to have undertaken the more egregious fraudulent reporting than the subsample of firms that reported restatements to correct previous accounting errors. We also find that firms with severe restatements, measured based on announcement period market reactions, have lower externally financed growth. Overall, our evidence highlights the adverse impact of restatement on firm growth, particularly through external financing.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

آیا تجدید ارائه منجر به کاهش رشد شرکت میشود؟یکی از مشاجراتی که این موضوع را تایید میکند این است که تجدید ارائه حسابداری به روابط بین شرکت و بخشهای بیرونی مانند مشتریان شرکت و تامین کنندگان آسیب میزند و تاثیری منفی بر جریان نقدی میگذارد.تاثیر منفی بر جریان نقد سطح داراییهای نقد داخلی موجود برای سرمایه گذاری را کاهش میدهد.بحث دیگری که وجود دارد این است که تجدید ارائه با افزایش هزینه تامین مالی خارجی،رشد شرکت را کم میکند.ما با استفاده از رشد فروش استاندارد مبتنی بر مدل برنامه ریزی مالی،بصورت تجربی این مباحثات را ارزیابی کردیم.در انجام این تحلیل،ما تاثیر تجدید ارائه را بر رشد کل شرکت و نیز عناصری که به صورت داخلی و خارجی تامین مالی شده بودند،بطور جداگانه بررسی کردیم.یافته‌های ما نشان میدهد که نرخ رشد کل شرکت متعاقب تجدید ارائه افت میکند.بعلاوه مشخص شد که تجدید ارائه حسابداری تاثیر معکوس بیشتری بر نرخ رشد بخشهایی که تامین مالی آنها بصورت خارجی انجام شده است دارد.همچنین دریافتیم که همه تجدید ارائه‌ها تاثیری برابر ندارند:تاثیر ارائه مجدد برای شرکتهایی که تقلبهای فاحش داشته‌اند شدیدتر از نمونه‌هایی است که برای اصلاح خطای حسابداری انجام شده‌اند.ما همچنین دریافتیم که شرکتهایی که ارائه مجدد شدیدی داشته‌اند،که این شدت با واکنش بازار در زمان اعلان سنجیده میشود،رشد تامین مالی خارجی کمتری داشته‌اند.روی هم رفته شواهد ما بیان میکنند که ارائه مجدد اثر معکوس بر رشد شرکت بخصوص در زمینه تامین مالی از خارج شرکت دارد.

سال انتشار 2012
ناشر SSRN
کلمات کلیدی  گزارش نادرستی، بازنگری حسابداری، رشد شركت، تامين مالی خارجی، گزارش کلاه بردای
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37
تعداد صفحات ترجمه مقاله 32
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابدرای

دیدگاهتان را بنویسید