مقاله عوامل تعیین کننده پیچیدگی انتساب هزینه کلی در سیستم هزینه یابی محصول (2010 وایلی)

عنوان فارسی مقاله عوامل تعیین کننده پیچیدگی انتساب هزینه کلی در سیستم هزینه یابی محصول
عنوان انگلیسی مقاله The Determinants of Overhead Assignment Sophistication in Product Costing Systems
فهرست مطالب عوامل تعیین کننده مؤثر بر پیچیدگی انتساب هزینه کلی

روش تحقیق

نتایج و بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی The assignment of overhead costs to product costs has been identified as one of the key issues in ensuring that accurate product costs are calculated and used in decision making.1 Inaccurate product costs may lead to incorrect decisions, such as producing unprofitable products and not producing profitable products.2 Recent research has identified overhead assignment sophistication as the most commonly defined form of product cost-system sophistication.3 This type of sophistication relates to how the product costing system is designed to assign overhead costs to product costs. The research found that overhead assignment sophistication varies from a direct costing system (when indirect costs are excluded from product costs) to an activitybased costing (ABC) system, which identifies overhead costs in different cost pools and assigns them to products using a variety of cost drivers consisting of volume- and batch-level cost drivers.
ترجمه بخشی از متن مقاله

انتساب هزینه های کلی به محصول به عنوان یکی از مسائل کلیدی در اطمینان از اینکه هزینه های دقیق محصول محاسبه شده اند و در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفته اند شناخته شده است. هزینه های غیردقیق محصول ممکن است به تصمیم گیری های نادرست، مانند تولید محصولات بی ثمر و تولید نکردن محصولات سود آور منجر شود.

تحقیقات اخیر، پیچیدگی انتساب کلی هزینه ها را به عنوان رایج ترین شکل تعریف شده از پیچیدگی سیستم هزینه یابی محصول شناسایی کرده اند. این نوع پیچیدگی به این مربوط می شود که چگونه سیستم هزینه یابی محصول برای اختصاص دادن هزینه های کلی به محصول طراحی شده است. این پژوهش نشان داد که پیچیدگی انتساب هزینه کلی از یک سیستم هزینه یابی مستقیم (زمانی که هزینه های غیر مستقیم از هزینه های محصول حذف شوند) تا سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)، که هزینه های کلی را در حوزه های مختلف هزینه شناسایی می کند و آنها را به محصولات با استفاده از انواع هدایت کنندگان مختلف هزینه متشکل از هدایت کنندگان هزینه در سطح حجم و سطح دسته ای اختصاص می دهد، متغیر است.

سال انتشار 2010
ناشر وایلی
مجله  مجله حسابداری و امور مالی شرکت – The Journal of Corporate Accounting & Finance
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید