مقاله اثر متقابل سرپرستی سو استفاده گرایانه و مبادله رهبر (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله رییس بد همه چیز را با خود می برد: چگونه اثر متقابل سرپرستی سو استفاده گرایانه و مبادله رهبر-عضو بر سکوت کارکنان تاثیر می گذارد
عنوان انگلیسی مقاله The bad boss takes it all: How abusive supervision and leader–member exchange interact to influence employee silence
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

توسعه تئوری و فرضیات

تئوری حفاظت از منابع (COR)

سرپرستی سو استفاده گرایانه و خستگی عاطفی

نقش واسطه گرانه LMX

روش ها

نمونه و روش

شاخص ها

سرپرستی سو استفاده گرایانه

مبادله رهبر-عضو

خستگی عاطفی

سکوت

متغیر های شاهد

راهبرد تحلیلی

نتایج

پیامد های کاربردی

محدودیت ها

مسیر هایی برای تحقیقات آینده

در نهایت

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Abusive supervision is a dysfunctional leadership behavior that adversely affects its targets and the organization as a whole. Drawing on conservation of resources (COR) theory, the present research expands our knowledge on its destructive impact. Specifically, we propose a moderated mediation model wherein abusive supervision predicts subordinate’s silence behavior through emotional exhaustion, with leader–member exchange (LMX) acting as the contextual condition. Two-wave data collected from 152 employees in the service industry in Macau supported our hypothesized model. We found that abused subordinates resort to remain silent in the workplace due to their feelings of emotional exhaustion. Further, the presence of high LMX makes the adverse impact of abusive supervision even worse. Theoretical and practical implications are discussed. We also offer several promising directions for future research.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

سرپرستی سو استفاده گرایانه یک رفتار رهبری ناکارامد است که اثر نامطلوبی بر روی اهداف و به طور کلی بر روی سازمان دارد. با استناد به تئوری حفاظت از منابع(COR)، مطالعه حاضر دانش ما را از اثر مخرب سرپرستی سوء استفاده گرایانه توسعه می بخشد. به خصوص، هدف ما ارایه یک مدل میانجیگری تعدیل شده است که به موجب آن سرپرستی سوء استفاده گرایانه، رفتار سکوت زیر دستان را از طریق خستگی عاطفی پیش بینی می کند و در این جا مبادله رهبر- عضو (LMX) به عنوان شرایط زمینه ای عمل می کند. داده های دو موجی(دو مرحله ای) جمع آوری شده از 152 کارمند صنعت خدماتی در ماکائو، مدل فرضی ما را تایید کرد. پی برده شد که زیر دستان مورد سو استفاده به سکوت در محل کار به دلیل احساس خستگی عاطفی متوسل شدند. به علاوه، حضور LMX بالا موجب می شود تا اثر سرپرستی سوء استفاده گرایانه بد تر شود. پیامد های نظری و عملی نیز در این مطالعه بحث می شوند. ما هم چنین چندین زمینه تحقیقاتی مفید را برای مطالعات آینده ارایه می دهیم.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  فصلنامه رهبری – The Leadership Quarterly
کلمات کلیدی  سرپرستی سو استفاده گرایانه، مبادله رهبر- عضو (LMX)، خستگی عاطفی، سکوت، منابع
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 23
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی، مدیریت اجرایی و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید