مقاله تخمین نقشه عمق سازگار موقت با استفاده از برآورد حرکت برای تلویزیون های سه بعدی (3DTV)

عنوان فارسی مقاله تخمین نقشه عمق سازگار موقت با استفاده از برآورد حرکت برای تلویزیون های سه بعدی (3DTV)
عنوان انگلیسی مقاله Temporally Consistent Depth Map Estimation Using Motion Estimation for 3DTV
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- تخمین عمق با دیدهای متعدد

2-1- نابرابری (اختلاف) و عمق

2-2- محاسبات نابرابری (اختلاف)

2-3- دقت زیر پکیسل

3- ارتقا سازگاری موقتی

3-1- تابع وزن دار موقت با استفاده زا تخمین حرکت

4- نتایج تجربی

4-1- تخمین عمق و سنتز دیدگاه

4-2- رمزگذاری نقشه عمق

5- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

In this paper, we propose a new algorithm to estimate temporally consistent depth sequence. Our algorithm first calculates the matching cost using left and right views. In order to enhance the temporal consistency, we modify the matching function by adding the temporal weighting function and we perform the motion estimation technique to refer to the previous depths of moving objects. Experimental results have showed that the proposed algorithm improved the temporal consistency of the depth sequence and reduced flickering artifacts in the virtual view while maintaining visual quality.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، یک الگوریتم برای تخمین دنباله عمق سازگار موقت پیشنهاد می کنیم. در ابتدا، الگوریتم ما هزینه تطبیق را با استفاده از چشم اندازهای (دیدگاه های) چپ و راست محاسبه می کند. به منظور افزایش سازگاری موقت (ثبات موقت)، تابع تطبیق را با اضافه کردن تابع وزن دار موقت اصلاح می کنیم و روش تخمین حرکت را برای اشاره به عمق های قبلی از جسم در حال حرکت انجام می دهیم. نتایج تجربی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی، ثبات موقت (سازگاری موقت) توالی عمق را بهبود می بخشد و مصنوعات چشمک زن در چشم اندازهای مجاری را کاهش می دهد در حالی که کیفیت بصری را حفظ می کند.

کلمات کلیدی  تلویزیون سه بعدی، ویدئو با دیدهای متعدد، تخمین عمق، ثبات زمانی (موقتی)
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش مهندسی نرم افزار و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید