مقاله انگلیسی زنجیره تامین شرکت قابلیت تکنولوژیکی انعطاف پذیری (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله  قابلیت های تکنولوژیکی و انعطاف پذیری زنجیره تامین شرکت ها: تجزیه و تحلیل رابطه ای با استفاده از مدل سازی کامل  تعریف شده (TISM)
عنوان انگلیسی مقاله  Technological capabilities and supply chain resilience of firms: A relational analysis using Total Interpretive  Structural Modeling (TISM)
نمونه ترجمه کامپیوتری 1. مقدمه

در این دنیای رقابتی جهانی سازی و ادغام عمودی، زنجیره های عرضه (SC) باید با محصولات کارآمد و واضحی دقیق باشند. در کنار آن، خطرات مرتبط با شبکه های عرضه شده نیز افزایش یافته است. مدیریت ریسک زنجیره تامین نشان دهنده اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت ریسک ها و مقابله با آنها است (Colicchia and Strozzi، 2012؛ Manuj et al.، 2014؛ Markmann et al.، 2013؛ Sodhi et al.، 2012). انعطاف پذیری زنجیره تامین، اموالی که زنجیره های عرضه می توانند با آسیب پذیری های احتمالی و اختلالات بالقوه مواجه شوند، یک عامل موفقیت برای همه شرکت های پیشرو است (براندون جونز و همکاران، 2014؛ Hohenstein و همکاران، 2015، Wieland و مارکوس والنبورگ، 2013؛ راجش و راوی، 2015؛ راجش، 2016). در این محدوده، یک سوال مهم مطرح می شود که آیا شرکت ها از نظر تکنولوژیکی قادر به ایجاد انعطاف پذیری زنجیره تامین هستند. قبل از سرمایه گذاری در شیوه های مدیریت ریسک زنجیره تأمین، شرکت ها باید هویت خود را از قابلیت های تکنولوژیکی و تاثیرات آن بر قابلیت انعطاف پذیری زنجیره تامین کنند. شرکت هایی که در توانایی های خود بیش از حد نابالغ هستند نمی توانند چندین روش مدیریت ریسک را به طور کامل اجرا کنند.

جدا از این، بسیاری از توانایی های تکنولوژیکی در ارتباط با یکدیگر هستند و دارای اختیارات به نفوذ دیگران هستند (Huo، 2012؛ Lin، 2014؛ Meyer et al.، 2015؛ Williams et al.، 2013). تحقیق در این راستا می تواند شرکت ها را از توانایی های تکنولوژیک و توانمندی های مهم خود که مدیران می توانند توجه اصلی را آگاه کنند، آگاه سازند. مدلسازی ساختاری تفسیری کل در این تحقیق به منظور شناسایی، تفسیر و تأیید قابلیتهای عمده تکنولوژیکی شرکتهایی که بر قابلیتهای مقاومتی زنجیرههای عرضه آنها تأثیر میگذارد، مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجایی که مدل بر اساس منطق مدل سازی تفسیری توسعه یافته است، ماتریس دستیابی بر مبنای رابطه ای ساخته می شود و منطقی تفسیر می شود. هر رابطه مندرج در ماتریس دستیابی نهایی نشان می دهد که آیا روابط علی / نفوذ به اندازه کافی قوی برای توجیه مدل است.

ارزیابی مورد مشابه در صنایع تولید الکترونیک نیز برای شناسایی روابط نفوذ و سطح توانایی های تکنولوژیکی آنها انجام شده است. یک گرایش ارتباطی نیز برای نشان دادن روابط علمی برجسته طراحی شده است. ارجاع ارتباطی بر پایه ماتریس دستیابی نهایی و منطق تفسیر روابطی که توسط آن ارائه شده است، آماده می شود. فقط روابط ظاهری مستقیم یا پیوندی در نمودار نشان داده شده است. منطق پیوندی منطق یکی از خصوصیات هم ارزشیابی برای مساوی است و یک ملک مشترک برای برابر و نابرابری است. این مدل با یک هیئت کارشناس تایید شده است و دیجیتال ارتباطی به روز می شود. این تحقیق می تواند برنامه های کاربردی بالقوه برای مدیران عملیات برای شناسایی و ارتباط قابلیت های تکنولوژیکی خود را برای عرضه زنجیره و انعطاف پذیری عملیات پیدا کند.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

1.Introduction

In this competitive world of globalization and vertical integration, supply chains (SC) needs to be smarter with efficient and responsive products. Along with that, the associated risks with supply networks have been exacerbated. Supply chain risk management represents proactive practices to manage risks and to effectively confront them (Colicchia and Strozzi, 2012; Manuj et al., 2014; Markmann et al., 2013; Sodhi et al., 2012). Supply chain resilience, the property by which supply chains are able to handle impending vulnerabilities and potential disruptions is becoming a success factor for all leading firms (Brandon-Jones et al., 2014; Hohenstein et al., 2015; Wieland and Marcus Wallenburg, 2013; Rajesh and Ravi, 2015; Rajesh, 2016). In this milieu, a major question arises whether the companies are technologically capable of bringing supply chain resilience. Before investing much on supply chain risk management practices, companies need to identity their technological capabilities and its influences on supply chain resilience. Companies that are too immature in their capabilities cannot implement several risk management practices altogether.

Apart from that, many of the technological capabilities are interrelated and have the competences to influence the other (Huo, 2012; Lin, 2014; Meyr et al., 2015; Williams et al., 2013). A research in this direction could possibly make companies aware of their technological capabilities and the most influential capabilities for which managers can give primary attention. A total interpretive structural modeling is used in this research to identity, interpret and acknowledge the major technological capabilities of firms that influence the resilience capabilities of their supply chains. Since the model is developed on interpretive modeling logic, the reachability matrices are constructed on relational basis and are interpreted logically. Each relation represented in the final reachability matrix designates whether the causal/ influential relations are strong enough to justify the model.

A case evaluation of the same was also carried out in an electronics manufacturing industry to identity the influence relations and the level of their technological capabilities. A relational digraph was also plotted to represent the prominent causal relations. The relational digraph is prepared on basis of the final reachability matrix and interpretive logic of the relations represented by it. Only conspicuous relations of either direct or transitive are represented in the digraph. The transitive relation logic is one of the equivalence properties for equalities and is a property common to equalities and inequalities. The model has been validated with a panel of experts and the relational digraph is updated. This research could find potential applications for operations managers to identify and relate their technological capabilities to supply chain and operational resilience.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  پیش بینی فنی و تغییر اجتماعی – Technological Forecasting & Social Change
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  قابلیت تکنولوژیکی، انعطاف پذیری زنجیره تامین، مدیریت ریسک زنجیره تامین، TISM
صفحات مقاله انگلیسی 9
مناسب برای رشته مهندسی صنایع و مدیریت
مناسب برای گرایش لجستیک و زنجیره تامین
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید