مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط: جهت گیری تحقیقات ممکن از موضع حسابداری مدیریتی و کنترل
عنوان انگلیسی مقاله A systematic analysis of environmental management systems in SMEs: Possible research directions from a management accounting and control stance
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
نکات برجسته
چکیده
کلید واژه ها
1. معرفی
2. زمینه
3. روش
4- یافته ها و بحث ها
5- نتیجه گیری
منابع مالی
اعلامیه علاقه رقبا
سپاسگزاریها
منابع
فهرست مطالب Outline
Highlights
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Background
3. Method
4. Findings and discussion
5. Conclusion
Funding
Declaration of competing interest
Acknowledgements
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

این مقاله به طور سیستماتیک درایورها ، فرایندهای اجرای و نتایج عملکرد سیستمهای مدیریت زیست محیطی (EMS) را در شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SME) از موضع حسابداری و کنترل (MAC) بررسی می کند. دریافت که مضامین متنوع ، کنترل و عملکرد متنوعی وجود دارد که نیاز به توجه به تحقیقات دارد. با توجه به زمینه ، نیاز به: الف) بررسی رابطه بین اندازه شرکت و توسعه ابزارهای پایداری است. ب) ارزیابی تأثیر زمینه برای عملکرد بهتر محیط و ج) بر انگیزه های تصویب. و د) بررسی کنید که چگونه EMS بر پاسخگویی شرکتی و فردی تأثیر می گذارد. درمورد کنترل ، این نیاز وجود دارد: ب) نوع (یعنی رسمی یا غیر رسمی) و ماهیت (یعنی محکم یا انعطاف پذیر) این کنترل را بهتر بشناسید. و ج) درک درستی از کنترلهای اجتماعی و ایدئولوژیکی برای بهبود پایداری. سرانجام ، در مورد عملکرد ، این نیاز به وجود دارد: الف) درک چگونگی عملکرد محیط زیست و تعامل بین ابعاد آن. و ب) بررسی رابطه بین EMS و عملکرد محیطی در شرکتهای کوچک و متوسط. مقاله به عنوان اولین قدم برای درک MAC در شرکتهای کوچک و متوسط ​​، برجسته کردن موضوعات معاصر مهم برای تمرین پایداری دانشگاهی و حرفه ای است.

1. مقدمه

طی سالهای اخیر ، تحقیقات زیادی در مورد تصویب و اجرای سیستم های مدیریت محیط زیست (EMS) در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. با توجه به برنامه های صدور گواهینامه “داوطلبانه” ، EMS از ادغام پایداری در سیاست های شرکت پشتیبانی می کند (هان و همکاران ، 2015). در ادبیات حسابداری و کنترل مدیریت (MAC) ، EMS به عنوان بخشی از چارچوب وسیع تری از ابزارهای حسابداری برای بهبود استراتژیک هم نتایج عملکرد مالی و هم غیر مالی دیده می شود (رجوع کنید به گونتر و همکاران ، 2016) یا به عنوان “کنترل مدیریتی که ناشی از انطباق است. چارچوبها “(آرسن و خلیفه ، 2015 ، ص 15). با این وجود ، تحقیقات در مورد EMS به ندرت در جریان MAC رخ می دهد (رجوع کنید به HerasSaizarbitoria و همکاران ، 2011) ، حتی اگر EMS به طور فزاینده ای توسط شرکت ها – بزرگ و کوچک به تصویب رسیده باشد تا مدیریت محیط زیست را به طور خاص و توسعه پایدار بطور کلی نشان دهد (نگاه کنید به آراگون-کوره. و همکاران ، 2008).

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

This paper systematically reviews the drivers, implementation processes and performance outcomes of environmental management systems (EMS) in small to medium-sized enterprises (SMEs) from a management accounting and control (MAC) stance. It finds that there are various contextual, control and performance themes which require research attention. Regarding context, there is the need to: a) explore the relationship between firm size and the development of sustainability tools; b) assess the impact of context for better environmental performance and c) on adoption motivations; and d) explore how EMS affect corporate and individual accountability. Regarding control, there is the need to: a) theoretically explore the control typologies for SMEs; b) better understand the type (i.e. formal or informal) and nature (i.e. tight or flexible) of this control; and c) develop understandings of socio-ideological controls for improved sustainability. Finally, regarding performance, there is the need to: a) understand how environmental performance is defined and the interaction between its dimensions; and b) explore the relationship between EMS and environmental performance in SMEs. The paper serves as a first step to understanding MAC in SMEs, highlighting contemporary issues that are relevant for academic and professional sustainability practice.

1.Introduction

Over recent years, much research has been conducted on the adoption and implementation of environmental management systems (EMS) in small to mediumsized enterprises (SMEs). Regarded as ‘voluntary’ certification schemes, EMS support the integration of sustainability into corporate policy (Hahn et al., 2015). In the management accounting and control (MAC) literature, EMS are seen as part of a broader framework of accounting tools to strategically improve both financial and nonfinancial performance outcomes (see Guenther et al., 2016) or as “management controls that arise from compliance frameworks” (Ahrens and Khalifa, 2015, p. 15). Nevertheless, research into EMS rarely features in the MAC stream (see HerasSaizarbitoria et al., 2011), even though EMS are increasingly adopted by firms – big and small – to demonstrate environment management in particular and sustainable development in general (see Aragón-Correa et al., 2008).

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Journal of Cleaner Production  /  مجله تولید تمیز
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  سیستم های مدیریت محیط زیست
EMAS
ISO 14001
حسابداری مدیریت و کنترل
شرکتهای کوچک و متوسط
پایداری
کلمات کلیدی انگلیسی
Environmental management systems
EMAS
ISO 14001
Management accounting and control
SMEs
Sustainability
صفحات مقاله انگلیسی 39
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مدیریت
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید