مقاله مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدارهای ژنتیکی مصنوعی در گیاهان زراعی
عنوان انگلیسی مقاله Synthetic genetic circuits in crop plants
فهرست مطالب معرفی

رویکردهای طراحی مدار ژنتیکی

آماده سازی نمونه در گیاهان مدل

انتقال مدارهای ژنتیکی به گیاهان زراعی

انتقال مدارهای ژنتیکی بین ارقام

نوآوری های مسئولانه

چشم انداز

بخشی از متن مقاله انگلیسی The love affair between crop breeding and genetics began over a century ago and has continued unabated, from mass selection programs to targeted genome modifications. Synthetic genetic circuits, a recent development, are combinations of regulatory and coding DNA introduced into a crop plant to achieve a desired function. Genetic circuits could accelerate crop improvement, allowing complex traits to be rationally designed and requisite DNA parts delivered directly into a genome of interest. However, there is not yet a standardized pipeline from exploratory laboratory testing to crop trials, and bringing transgenic products to market remains a considerable barrier. We highlight successes so far and future developments necessary to make genetic circuits a viable crop improvement technology over this century
ترجمه بخشی از متن مقاله

پیوند میان پرورش محصول و ژنتیک بیش از یک قرن پیش آغاز شده و بدون محدودیت ادامه دارد، از برنامه های انتخاب جرم، تا تغییرات هدفمند ژنوم. مدارهای ژنتیکی مصنوعی، یک پیشرفت تازه، ترکیبی است از DNA رمزگذار و تنظیم کننده که برای رسیدن به کارکردی مطلوب، به یک گیاه زراعی وارد می شود. مدارهای ژنتیکی می توانند به بهبود محصولات زراعی سرعت بخشند، آنها اجازه می دهند ویژگی های پیچیده، به صورت منطقی طراحی شوند و بخش های ضروری DNA مستقیما به ژنوم مدنظر، منتقل شوند. هرچند، هنوز خطوط ارتباطی استانداردی میان آزمون های آزمایشگاهی تحقیقاتی و کوشش های زراعی وجود ندارد، و آوردن محصولات تراریخته (transgenic) به بازار، همچنان یک مانع غیر قابل عبور، باقی می ماند. ما موفقیت های تا کنون کسب شده و توسعه های آتی ضروری برای تبدیل مدارهای ژنتیکی به یک تکنولوژی ماندگار برای بهبود محصولات زراعی در طی این قرن را، برجسته کرده ایم.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  نظریه فعلی در بیوتکنولوژی – Current Opinion in Biotechnology
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش بیوانفورماتیک و ژنتیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید