مقاله سنتز، ساختار منفذ و خصوصیات آکوستیکی دانه های کوپلیمر شبکه ای شده ماکرو منفذ دار در زیر آب (2012 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله سنتز، ساختار منفذ و خصوصیات آکوستیکی دانه های کوپلیمر شبکه ای شده ماکرو منفذ دار در زیر آب
عنوان انگلیسی مقاله Synthesis, porous structure, and underwater acoustic properties of macroporous cross-linked copolymer beads
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

آزمایش ها

مواد اصلی

آماده سازی نمونه ها

سنتز پلی یورتان اکریلات

آماده سازی دانه های کوپلیمر شبکه ای شده PUA–EMA–St

آماده سازی کامپوزیت بر پایه مخلوط الاستومری PU/EP و دانه های رزین ماکرومنفذ دار

تست مورفولوژی و ساختار منفذ

اندازه گیری خصوصیات آکوستیکی در زیر آب

بحث و نتیجه گیری

تأثیر نسبت وزنی عامل منفذ دار به مونومر کل برروی ساختار و منفذ و خصوصیات جذب آکوستیکی در زیر آب

تاثیر دوز DVB بر روی ساختار منفذ و خصوصیات جذب آکوستیکی در زیر آب

تاثیر مقدار دانه های کو پلیمری PUA- EMA-St بر روی خصوصیات جذب آکوستیک در زیر آب

نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The macroporous and elastomeric beads from polyurethane acrylate (PUA), ethyl methacrylate (EMA), and styrene (St) are prepared by suspension polymerization using n-heptane as porogen and 1,2-divinylbenzene (DVB) as cross-linking agent. The scanning electronic microscope results show that the beads of PUA–EMA–St cross-linked copolymers have many large pores on their surfaces and interiors, and the macroporous sizes are dependent of the copolymer composition and the dosages of cross-linking agents and porogen. Average porous diameters decrease as the dosages of DVB increase and the contents of PUA and porogen decrease. The cross-linked copolymers have two kinds of beads (one with many larger holes on the surface and another with much smaller pores or without pore), when the ratio of PUA to EMA and St is from 6/4 to 4/6. The macroporous and elastomeric beads can improve the underwater acoustic absorption properties of the polyurethane/epoxy (PU/EP) blend elastomer, and the underwater acoustic properties of the composites based on PU/EP blend elastomer and the beads depend mainly on the amounts of the beads and the dosages of porogen.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

ماکرومنفذها و دانه های الاستومری پلی پورتان اکریلات(PUA),اتیل متاکریلات,(EMA)استایرن(St) توسط پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از n-heptane به عنوان عامل منفذ دار کننده و 1و2 دی وینیل بنزن(DVB) به عنوان عامل شبکه ای کننده تولید شده است. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی از دانه های کوپلیمر شبکه ای شده PUA، EMA و St نشان می دهد که مقدار زیادی منفذ بر روی سطوح و درون کوپلیمرها وجود دارد و اندازه ماکرومنفذها به ترکیب کوپلیمر و دوز عوامل شبکه ای کننده و عامل منفذ دار کننده بستگی دارد. با افزایش دوز DVB و مقدار PUA و کاهش دوز عامل منفذ دار کننده میانگین قطر منفذها کاهش می یابد. بر روی کوپلیمرهای شبکه ای شده دو نوع دانه وجود دارد.( یک نوع دارای چاله و منفذهای بزرگ بر روی سطوح و نوع دوم دارای منفذهای بسیار کوچک یا بدون منفذ). هنگامی که نسبت PUA به EMA و St از 4/6 به 6/4 است. دانه های ماکرومنفذ دار و الاستومری می توانند خصوصیات جذب آکوستیکی در زیر آب ، مخلوط الاستومری پلی پورتان/ اپوکسی(PU/EP) را افزایش و همچنین خصوصیات آکوستیکی در زیر آب کامپوزیت الاستومری بر پایه (PU/EP) را بهبود دهند. و دانه ها عمدتاٌ وابسته به مقدار دانه ها و دوز عامل منفذ دار کننده می باشد.

سال انتشار 2012
ناشر اشپرینگر
مجله  علوم کلوئید و پلیمر – Colloid and Polymer Science
کلمات کلیدی  ساختار ماکرومنفذ، خصوصیات جذب آکوستیکی در زیر آب، دانه ها، پلی پورتان اکریلات، اتیل متاکریلات، استایرن
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته مهندسی پلیمر و شیمی
مناسب برای گرایش شیمی کاربردی، شیمی آلی، پلیمریزاسیون، نانو فناوری و شیمی پلیمر
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی پلیمر

دیدگاهتان را بنویسید