مقاله انگلیسی رشد پایدار برای خود اشتغالی در صنعت خرده فروشی (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله رشد پایدار برای خود اشتغالی در صنعت خرده فروشی بر اساس ارزش مشتری ، رضایت مشتری و وفاداری
عنوان انگلیسی مقاله Sustainable growth for the self-employed in the retail industry based on customer equity, customer satisfaction, and loyalty
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
خلاصه
کلید واژه ها
1. معرفی
2. بررسی ادبیات
3. مدل و روشهای تحقیق
4. نتایج
5. نتیجه گیری ها
پیوست A. داده های تکمیلی
داده های تحقیق
منابع
فهرست مطالب Outline
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Literature review
3. Research Model and methods
4. Results
5. Conclusions
Appendix A. Supplementary data
Research Data
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

در کره ، ولسوالی های خرده فروشی سنتی با یک وضعیت جدی روبرو هستند که با کاهش جمعیت محلی ، مشاغل در مناطق شهر روبرو می شوند: که منجر به کاهش فروش خوداشتغالی و کاهش اقتصاد محلی می شود. خرده فروشان سنتی از حسابداری مبهم استفاده می کنند و تمایلی به استفاده از کارتهای اعتباری ندارند و بنابراین ، قابلیت اطمینان کلی داده های مشتری آنها کم است. این مقاله با استفاده از مفهوم سهام مشتری (CE) این مشکل را حل می کند. ما یک تجزیه و تحلیل تجربی را از طریق پرسشنامه ها انجام دادیم تا تفاوت های موجود در CE بین قالب های خرده فروشی سنتی و جدید را تشخیص دهیم. پرسشنامه شامل سؤالات مربوط به CE (ارزش سهام ، ارزش برند ، حقوق صاحبان سهام) ، رضایت ، وفاداری و ویژگی های جمعیت شناختی بود. CE و رضایت در مقیاس 5 امتیاز لیکرت اندازه گیری شد. در مجموع 400 نظرسنجی انجام شد که منجر به 391 بازده قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل در این مطالعه شد. در تحلیل رگرسیون بین CE و رضایت مشتری ، هر دو شرکت خرده فروشی قدیمی و جدید اثرات آماری معنی داری نشان دادند. در صنعت خرده فروشی سنتی ، ارزش سهام و ارزش سهام تجاری از نظر آماری معنیدار بود ، در حالی که سهام عدالت رابطه ای نبود.

1. مقدمه

در طول 50 سال گذشته قالبهای کوچکتر تحت فشار قرار گرفته اند هر دو با فرمت بزرگ ، گاه چند ملیتی ، خرده فروشان و نیز توسط اینترنت در بسیاری از کشورها (مورکات و همکاران ، 2013) از بین رفتن محلی محلی مغازه ها بازارهای زیر خدمت یا بدتر از آن ، کویرهای غذایی را ایجاد کرده است شرط اساسی نمی تواند پایدار باشد. رفاه اجتماعی آشکار است دستور کار اگر اعضای عمومی نتوانند به راحتی به غذا دسترسی پیدا کنند (هالسورث و Coca-Stefaniak ، 2018) و از دست دادن سرمایه گذاری گذشته در هنگام مشاغل مردود شدن. بنابراین یک دستور کار اصلی دوم مربوط به خود خرده فروشان است: وجود دارد در صورتی که خود اشتغالی همچنان مستقل و به دست بیاید ، از مزایایی برخوردار است رشد پایدار با جلب رضایت مشتریان. به هر اندازه ، مانند نوآوری ها از هزینه های غرق شده گذشته در مکان های سنتی محافظت می کنند. با این حال، این بخش نه تنها مورد بررسی قرار می گیرد زیرا هیچ راه قابل اطمینان وجود ندارد بدانید که چقدر خود اشتغالی که در خرده فروشی سنتی کار می کند بخش فروش می کنند ، یا چقدر سود می کنند. متاسفانه ، برخی از خود اشتغالی هرگز میزان فروش و یا سود خالص خود را به صورت عمومی گزارش نمی دهد. دلیل این امر این است که نه تنها آنها ترجیح می دهند که به صورت نقدی معامله کنند بلکه ممکن است همچنین ارقام پایین تر از فروش واقعی آنها را هر زمان که بوده اند گزارش دهید توسط دولت تحقیق شده است. در این مقاله این چالش مطرح شده است استفاده از مفهوم سهام مشتری (CE).

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

In Korea, traditional retail districts face a serious situation whereby businesses in downtown areas face collapsing as local population declines: resulting in a decrease in self-employed sales and a declining local economy. Traditional retailers use ambiguous accounting and are reluctant to use credit cards, and thus, the overall reliability of their customer data is low. This paper solves this problem by applying the concept of customer equity (CE). We conducted an empirical analysis through questionnaires to identify differences in CE between traditional and new retail formats. The questionnaire consisted of questions related to CE (value equity, brand equity, relation equity), satisfaction, loyalty, and demographic characteristics. CE and satisfaction were measured on a 5-point Likert scale. A total of 400 surveys were completed, resulting in 391 usable returns for analysis in this study. In the regression analysis between CE and customer satisfaction, both old and new retail firms showed statistically significant effects. In the traditional retail industry, value equity and brand equity were statistically significant, while relation equity were not.

1.Introduction

Over the last 50 years smaller formats have been put under pressure both by large format, sometimes multinational, retailers and by the internet. In many countries (Murcott et al., 2013) loss of traditional local shops has created under-served markets or, worse, Food Deserts where essential provision cannot be sustained. There is a clear social welfare agenda if members of the public cannot easily access food (Hallsworth and Coca-Stefaniak, 2018) and a loss of past investment when businesses fail. So a second key agenda concerns the retailers themselves: there are benefits if the self-employed continue to be independent, and achieve sustainable growth by satisfying customers. As much as anything, such innovations safeguard past sunk costs in traditional locations. However, this sector is under-researched not least because there is no reliable way to know how much the self-employed who work in the traditional retail sector sell, or how much profit they make. Unfortunately, some of the self-employed never report their sales or net profit numbers publicly. This is because not only do they prefer to transact in cash, but they may also report figures lower than their actual sales whenever they have been investigated by the government. This paper addresses this challenge by applying the concept of customer equity (CE).

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Journal of Retailing and Consumer Services / مجله خرده فروشی و خدمات مصرف کننده
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  خویش فرما
حقوق صاحبان سهام
رضایت مشتری
وفاداری مشتری
صنعت خرده فروشی
کلمات کلیدی انگلیسی
Self-employed
Customer equity
Customer satisfaction
Customer loyalty
Retail industry
صفحات مقاله انگلیسی 8
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش بازاریابی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید