مقاله گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی (2017 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله گزارشات پایداری در سازمان های بخش دولتی: بررسی رابطه بین فرآیند گزارش دهی و مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری
عنوان انگلیسی مقاله Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش ها

روش تحلیل داده ها

محدودیت های روش

نتایج و یافته ها

انگیزه هایی برای انتشار گزارش پایداری

وضعیت کنونی فرآیند گزارش دهی پایداری

موانع تغییر شناسایی شده در فرآیند گزارش پایداری

استراتژی هایی جهت غلبه بر موانع شناسایی شده در فرآیند گزارش دهی پایداری

تغییرات بدست آمده توسط فرآیند گزارش دهی پایداری

بحث

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Sustainability Reporting has become a key element in different organisations. Although there have been a number of academic publications discussing the adoption of sustainability reports in the public sector, their numbers have been quite low when compared to those focussing on corporate reports. Additionally, there has been little research on the link between sustainability reporting in Public Sector Organisations (PSOs) and Organisational Change Management for Sustainability (OCMS). This paper focuses on the contribution of sustainability reporting to OCMS. A survey was sent to all PSOs that have published at least one sustainability report based on the GRI guidelines. The study provides a critical analysis of the relation between sustainability reporting and OCMS in PSOs, including the drivers for reporting, the impacts on organisation change management, and the role of stakeholders in the process. Despite still lagging in sustainability reporting journey, PSOs are starting to use sustainability reporting as a communication tool, and this could drive organisational changes for sustainability

نمونه ترجمه فارسی چکیده

گزارش پایداری به یک عنصر کلیدی در سازمان های مختلف تبدیل شده است. اگرچه نشریات علمی متعددی وجود داشته است که پذیرش گزارش پایداری در بخش عمومی را مورد بحث قرار داده است، اما در مقایسه با مواردی که بر گزارش های شرکت تمرکز دارند از تعداد بسیار کمی برخوردار هستند. علاوه بر این، تحقیقات اندکی در ارتباط بین گزارش پایداری در سازمان های بخش دولتی (PSO) و مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری (OCMS) وجود داشته است. این مقاله بر سهم و کمک گزارش پایداری در OCMS متمرکز است. یک نظرسنجی به همه ی PSO ها فرستاده شد که حداقل یک گزارش پایداری را بر مبنای دستورالعمل GRI منتشر کرده اند. این مطالعه تحلیل اساسی ای از رابطه بین گزارش پایداری و OCMS در PSO را فراهم می کند که شامل محرک هایی برای گزارش دهی، تاثیرات بر مدیریت تغییر سازمان و نقش سهامداران در فرآیند است. علارغم اینکه هنوز هم در مسیر گزارش دهی پایداری عقب هستیم، PSO شروع به استفاده از گزارش پایداری به عنوان ابزار ارتباطی کرده اند و این می تواند تغییرات سازمانی را به سمت پایداری سوق دهد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله مدیریت محیطی – Journal of Environmental Management
کلمات کلیدی  گزارش پایداری، اقدام گزارش دهی جهانی، سازمان های بخش دولتی، مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری
 صفحات مقاله انگلیسی 10
صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش طراحی سازمان های دولتی، مدیریت سازمان های دولتی و مدیریت صنعتی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید