مقاله حساسیت Propionibacterium acnes جدا شده از بیماران مبتلا به آکنه والگاریس به اسکوربات روی و آنتی بیوتیک (2011 Dovepress)

عنوان فارسی مقاله حساسیت Propionibacterium acnes جدا شده از بیماران مبتلا به آکنه والگاریس به اسکوربات روی و آنتی بیوتیک
عنوان انگلیسی مقاله Susceptibility of Propionibacterium acnes isolated from patients with acne vulgaris to zinc ascorbate and antibiotics
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

سویه های باکتری‌ها و داروها

تست حساسیت

شاخص غلظت بازدارنده نسبی (FIC)

نتایج

حساسیت آنتی‌بیوتیکی P. acnes به مشتقات اسید اسکوربیک

اثر ترکیبی اسکوربات روی و عوامل ضد میکروبی مختلف روی P. acnes

اثر ترکیبی اسکوربات روی و عوامل ضد میکروبی مختلف بر روی سویه های مقاوم به کلیندامایسین جداشده از بیماران

بحث

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Purpose: The in vitro antimicrobial activity of ascorbic acid derivatives against Propionibacterium acnes was tested either alone or in combination with a variety of antimicrobial agents, and their fractional inhibitory concentration index was determined using checkerboard tests. The antimicrobial effectiveness of zinc ascorbate in the treatment of acne vulgaris, either alone or in combination with antibiotics such as clindamycin that are commonly used in Japan for the treatment of acne vulgaris, was therefore examined. Materials and methods: The antimicrobial susceptibility of 41 strains of clindamycin-sensitive and/or clindamycin-resistant P. acnes isolated from acne vulgaris patients was tested, in comparison with a type strain of P. acnes. Results: Zinc ascorbate showed antimicrobial activity against a type strain of P. acnes and its concentration (0.064%) was sufficiently lower than the normal dose (5%) of other ascorbic acid derivatives. Combinations of zinc ascorbate with clindamycin, erythromycin, and chloramphenicol showed an additive effect, and zinc ascorbate alone effectively inhibited the growth of all P. acnes including clindamycin-resistant strains. Conclusion: The results provide novel evidence that the combination of zinc ascorbate and clindamycin is effective for acne vulgaris treatment.
ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

هدف: فعالیت ضد میکروبی مشتقات اسید اسکوربیک، به تنهایی و چه به همراه عوامل ضد میکروبی دیگر، مورد بررسی قرار گرفته‌‌است و شاخص غلظت بازدارنده‌ی نسبی آنها با آزمون شطرنجی تعیین شده‌است. علاوه بر این اثر ضد میکروبی اسکوربات بر درمان آکنه والگاریس، چه به تنهایی و چه به همراه آنتی‌بیوتیک‌های دیگر کلیندامایسین که معمولاً در ژاپن برای درمان آکنه والگاریس به کار می‌رود، مورد بررسی قرار گرفته‌است.

مواد و روش‌ها: حساسیت ضد میکروبی 41 سویه‌ی P. acnes حساس و مقاوم به کلیندامایسین، جداشده از بیماران آکنه والگاریس در مقایسه با سویه‌ی نوع a آزموده‌شد.

نتایج: اسکوربات روی در برابر سویه‌ی نوع a باکتری P. acnes فعالیت ضد میکروبی نشان داد و غلظت 064/0% آن به طور مؤثری از دوز نرمال سایر مشتقات اسید اسکوربیک (5%) پایین‌تر بود. ترکیب اسکوربات روی با کلیندامایسین، اریترومایسین و کلرامفنیکل یک اثر افزوده نشان داد و اسکوربات روی به تنهایی و به طور مؤثر از رشد همه‌ی سویه‌های P. acnes حتی سویه‌ی مقاوم به کلیندامایسین جلوگیری کرد.

نتیجه‌گیری: نتایج، مدارک جدیدی نشان می‌دهند که ترکیب اسکوربات روی و کلیندامایسین در درمان آکنه والگاریس مؤثر است.

سال انتشار 2011
ناشر Dovepress
مجله  درماتولوژی تحقیقاتی، بالینی و زیبایی
کلمات کلیدی  حساسیت ضد میکروبی، مشتقات اسید اسکوربیک، درمان ترکیبی، آزمون شطرنجی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش پوست و مو
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید