مقاله مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین (2002 اسپرینگر)

عنوان فارسی مقاله مطالعه ویژگی های فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم نانوبلورین
عنوان انگلیسی مقاله Study on Photocatalysis Properties of Nanocrystalline Titanium Dioxide
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2.بخش تجربی

1.2.تهیه نانو بلور TiO2

2.2.شناسایی نانو بلور TiO2

3.2.آزمایش های تخریب

3.نتایج و بحث

1.3.اثر دوز نانو TiO2

2.3.اثر اندازه دانه

3.3.اثر میکروساختار

4.3.اثر تابش

4. جمع بندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Nano-TiOz powders with pure anatase structure were prepared by the method of precipitation-solution-gelation, using HzTi03, hydrogen peroxide and ammonia as reactants. Active red X-3B dye solution was selected as a model pollutant for the photocatalysis degradation experiments. The effects of grain sizes, dosage and microstructure of nano-Ti02 on its photocatalysis properties were studied. The results show that photo-activity of the nano-TiO~ is enhanced with the grain sizes reducing or dosages increasing of nano-TiOz. However, excess increase in nano-Ti02 concentration is not advantageous to the enhancement of the photo-activity. Anatase Ti02 demonstrated a higher photo-activity than rutile TiOz. The dye solution hardly degraded without nano-TiOz powders being added into it or under sunlight irradiation.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پودرهای نانو TiO2 با ساختار آناتاز خالص از روش رسوبی-حلالی-ژل شدن و با استفاده از H2TiO3، پراکسید هیدروژن و آمونیاک به عنوان واکنشگر، تهیه شدند. محلول رنگی قرمز X-3B فعال به عنوان آلاینده مدل در آزمایش های تخریب فتوکاتالیستی انتخاب شد. اثر اندازه دانه ها، دوز و میکروساختار نانو TiO2 بر روی ویژگی های فتوکاتالیستی آن مطالعه شد. نتایج نشان می دهند که فعالیت نوری نانو TiO2 با کاهش اندازه ذرات یا افزایش دوز نانو TiO2، افزایش می یابد. با این حال، افزایش بیش از حد در غلظت نانو TiO2 باعث افزایش فعالیت نوری نمی-شود. TiO2 به فرم آناتاز نسبت به فرم روتیل فعالیت نوری بیشتری را نشان می دهد. محلول رنگی بدون افزودن پودرهای نانو TiO2 یا قرار گرفتن تحت اشعه نور خورشید، به سختی تخریب می شود.

سال انتشار 2002
ناشر اسپرینگر
مجله  مجله دانشگاه شانگهای – Journal of Shanghai University
کلمات کلیدی  نانوبلور، TiO2، ویژگی فتوکاتالیستی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4
تعداد صفحات ترجمه مقاله 9
مناسب برای رشته مهندسی مواد و شیمی
مناسب برای گرایش شیمی کاتالیست، نانو شیمی و نانو مواد
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی مواد

دیدگاهتان را بنویسید