مقاله مطالعه روش های مختلف تمیزکاری بازتابنده های خورشیدی مورد استفاده در کارخانه های CSP (سال 2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مطالعه روش های مختلف تمیزکاری بازتابنده های خورشیدی مورد استفاده در کارخانه های CSP
عنوان انگلیسی مقاله Study of different cleaning methods for solar reflectors used in CSP plants
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. روش شناسی

2.1 راه اندازی آزمایشی

2.2. اندازه گیری های بازتاب

2.3. روش های تمیزکاری

2.4. دستگاه های پاکسازی

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری

تقدیرات

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Soiling and dust accumulation in reflectors for concentrating solar plants (CSP) plants decrease their reflectance and, as a consequence, the solar field efficiency. Minimizing the cost of the cleanliness is a key issue for the solar-plant feasibility. This work is focused on optimizing the cleaning method of solar reflectors for CSP applications under real outdoor conditions in a semi-desert climate. The testing consisted on outdoor exposing of solar reflectors and applying different cleaning methods. According to results obtained, the most effective cleaning method is the one based on demineralized water and a brush, with an average efficiency of 98.8% in rainy periods and 97.2% in dry seasons. The innovative cleaning method based on a steam device with a soft tissue was inefficient (efficiency of 97.3% in a rainy period). If the number of passes applied with the high- pressure demineralized water method is highly enough, this method is as effective as the one based on brushing and the addition of a detergent does not increase its effectiveness.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

کثیف شدن و تجمع گرد و غبار در بازتابنده ها برای نیروگاه های خورشیدی متمرکزسازی (CSP)، بازتاب آنها و در نتیجه، بهره وری میدان خورشیدی را کاهش می دهد. به حداقل رساندن هزینه پاکیزگی، یک موضوع کلیدی برای امکان سنجی نیروگاه-خورشیدی است. این کار بر بهینه سازی روش تمیزکاری بازتابنده های خورشیدی برای کاربرد های CSP در شرایط واقعی در فضای باز در آب و هوای نیمه بیابانی متمرکز شده است. این آزمون شامل مواجهه فضای باز برای بازتابنده های خورشیدی و استفاده از روش های مختلف تمیزکاری می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، موثر ترین روش تمیزکاری بر اساس آب معدنی و یک قلم مو، با بهره وری میانگین 98.8٪ در دوره های بارانی و 97.2٪ در فصول خشک است. روش تمیزکاری نوآورانه بر اساس یک دستگاه بخار با بافت نرم، ناکارآمد بود (بهره وری 97.3٪ در یک دوره بارانی). اگر تعداد پاس های اعمال شده با روش آب معدنی فشار بالا عمدتاً به اندازه کافی باشد، این روش به اندازه روش مبتنی بر برس زدن موثر است و اضافه نمودن یک ماده شوینده اثربخشی آن را افزایش نمی دهد.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله انرژی Procedia
کلمات کلیدی  نیروگاههای CSP، منعکس کننده های خورشیدی، تعمیر و نگهداری، روشهای پاک سازی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی انرژی
مناسب برای گرایش فناوری انرژی، سیستم های انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی انرژی

دیدگاهتان را بنویسید