مقاله ساختارهای مولکولی و پتانسیلهای الکتروستاتیک سطوح مولکولی (1996 اشپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ساختارهای مولکولی و پتانسیلهای الکتروستاتیک سطوح مولکولی در سیستمهایی حاوی اتمهای C, N, H با چگالی بالا
عنوان انگلیسی مقاله Structures and Molecular Surface Electrostatic Potentials of High-Density C, N, H Systems
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

شیوه ها و روشها

نتایج

خلاصه

نمونه مقاله انگلیسی Tri-s-tfiazine and two ditetrazolodiazines are known to have unusually high crystal densities (for unsubstituted C, N, H compounds). We have used a nonlocal density functional procedure to compute the geometries and energies of these and three related molecules, and then calculated the ab initio SCF electrostatic potentials on their molecular surfaces. We attribute the high densities to the relatively small molecular volumes and the strong intermolecular attractions arising from highly varying surface potentials. The energy differences of the two ditetrazoles and their diazide tautomers were computed, as well as for the dinitro derivative of one of the former.
نمونه ترجمه فارسی

تری-s- تری-آزین و دو ترکیب دی-تترازولو-دی-آزین در فاز بلوری یا کریستال جامد دارای چگالیهای بالا و غیرعادی (در ترکیبات C, N, H غیراستخلافی) میباشند. ما در اینجا از یک روش تابعیت چگالی غیرموضعی یا نامستقر برای محاسبه ساختارهای هندسی و انرژی این ساختارها و سه مولکول ذکرشده در بالا ، استفاده کرده ایم. و سپس پتانسیلهای الکتروستاتیک محاسبه شده با روش آغازین SCF را برروی سطوح مولکولی این سیستمها محاسبه کرده ایم. به حجمهای مولکولی نسبتاً کوچک و جاذبه های بین مولکولی قوی ناشی شده از پتانسیلهای سطح بسیار متغیر ، چگالیهای بالا اختصاص داده ایم. همچنین اختلاف انرژی بین دو مولکول دی-تترازول و تاتومرهای (ایزومرهای ساختاری) دی-آزید مربوط به آنها و مشتق دی-نیترو یکی از دی-تترازولها نیز محاسبه شده اند.

سال انتشار 1996
ناشر اشپرینگر
مجله   شیمی ساختاری – Structural Chemistry
کلمات کلیدی  ترکیبات با تراکم بالا، تری-s- تری-آزین، دیتترازولدیاازین، دیازید، ترکیبات نیتروژن بالا، پتانسیل الکترواستاتیک سطح
 صفحات مقاله انگلیسی 8
صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته شیمی
مناسب برای گرایش شیمی کاربردی، شیمی آلی و شیمی فیزیک
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته شیمی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید