مقاله مدیریت دانش راهبردی – اطلاعات و کاستی ها (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدیریت دانش راهبردی – اطلاعات و کاستی ها
عنوان انگلیسی مقاله Strategic knowledge management—Insights and pitfalls
فهرست مطالب 1-مقدمه ای بر مدیریت دانش راهبردی

2. اهمیت دانش راهبردی در سازمان

3. مدیریت دانش راهبردی – اطلاعات و کاستی ها :

4. نکات جمع بندی

بخشی از متن مقاله انگلیسی 1. Introduction

to strategic knowledge management Strategic knowledge management (SKM) can be thought of as the concept of strategically codifying and personalizing aspects of knowledge (explicit and tacit) across an organization for increasing overall performance. Related studies reveal that the management of strategic knowledge invariably demands ‘codification’ (capturing valuable know-how in documents/systems and fostering people-to-documents link) and ‘personalization’(fostering peopleto-people connection and linking to timely experts) (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999; Li, Chai, & Nebus, 2013; Liu, Ray, & Whinston, 2010; Wallace, Van Fleet, & Downs, 2011). Codification in SKM can be supported via online information infrastructure such as intranets, organizational wikis, shared databases, document management systems, and enterprise information portals. Today, even a modest organization intranet can contain tens of thousands of web pages. It is too often the case that employees are drowning in information, yet starved of accessible and timely codified knowledge (Brown & Duguid, 1991; Kimble & Bourdon, 2008; Reihlen & Nikolova, 2010). A codification strategy should thus be underpinned with effective organization-wide knowledge taxonomies and related search technologies to enable individuals to locate relevant and related content in an efficient manner across a variety of systems and repositories in the organization for higher work productivity (Hansen et al., 1999; Nicolas & Cerdan, 2011; Xu and Quaddus, 2005).

ترجمه بخشی از متن مقاله 1-مقدمه ای بر مدیریت دانش راهبردی

مدیریت دانش راهبردی (SKM) می تواند به عنوان مفهوم تدوین راهبردی و جنبه های شخصی دانش ( آشکار و تاکتیکی ) در یک سازمان برای افزایش عملکرد نهایی در نظر گرفته شود.تحقیقات مربوطه مشخص کردند که مدیریت دانش راهبردی به صورت ثابت نیازمند ” تدوین ” ( به دست آوردن اطلاعات با ارزش در اسناد/سیستم ها و تقویت ارتباط مردم بااسناد ) و شخصی سازی ( تقویت ارتباط افراد با افراد و ارتباط با کارشناسان ) می باشد ( هانسن ،نوهریه و تیرنی 1999- لی،چای و نبوس 2013 – لیو ،رای، وینستون 2010- وتاتنس ،ون فلیت و داونس 2011). تدوین در SKM می تواند از طریق زیرساختار اطلاعات آنلاین مثل اینترانت – ویکی های سازمانی –پایگاه اطلاعات مشارکت – سیستم های مدیریت اسناد –و پرتال های اطلاع رسانی شرکت حمایت شوند.امروزه، حتی یک سازمان متوسط اینترانت می تواند ده ها وب سایت داشته باشد . در این موارد با اینکه تعداد زیادی از کارکنان به اطلاعات متعدد دست می یابند اما از وجود دانش تدوین شده کم بهره هستند( برون – دوگوئید 1991، کیمبل –بوردن 2008 – ریحان – نیکولوا 2010).یک راهکار قانون گذاری باید با توجه به واژگان موثر و گسترده و فناوری های تحقیق مرتبط مطرح شود تا افراد را قادر سازد که محتوای مرتبط را به صورت موثر در چندین سیستم و مخزن درسازمان موقعیت یابی کنند تا بازده کار بیشتر داشته باشند( هانسن و همکاران 1999- نیکلاس & سردان 2011 – زو &کوادوس 2005).

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله بین المللی مدیریت اطلاعات – International Journal of Information Management
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید